Вівторок, 20.11.2018, 13:52

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Хмельницькій області· RSS
Меню сайту
Форма входу
Категорії розділу
Мої статті [289]
Пошук
 Розділи новин
Головна » Статті » Мої статті

Практика роботи відділення НСПП при здійсненні моніторингу з виявлення конфліктогенних підприємств Хмельницької області

  

Практика роботи відділення НСПП при здійсненні моніторингу з виявлення конфліктогенних підприємств Хмельницької області   

Сектор аналітично-інформаційної роботи та прогнозування відділення НСПП в Хмельницькій області

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Хмельницькій області, відповідно до Методичних рекомендацій по здійсненню Національною службою посередництва і примирення заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом НСПП від 31.12.2009 р. №92 та Додатку до наказу НСПП від 31.12.2009 р. №90, забезпечує належне проведення усього необхідного комплексу упереджувальних заходів, спрямованих на усунення дестабілізаційних чинників загострення стану соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств, установ та організацій області на початкових стадіях ескалації трудових конфліктів. Базовими принципами роботи Відділення у цьому контексті є: - цілісність і повнота інформації про загострення стану СТВ у розрізі    окремих галузей, територій, окремих підприємств; - своєчасність її надходження; - об’єктивність і достовірність одержаної інформації;- обґрунтованість прийнятих рішень. Джерелами інформації виступають матеріали, отримані від підприємств, установ, організацій, а також від сторін соціально-трудових відносин; дані державної та відомчої статистики; результати проведеного фахівцями Відділення моніторингу стану СТВ на окремих підприємствах; матеріали органів місцевої державної влади, органів місцевого самоврядування, контролюючих та правоохоронних органів, об’єднань роботодавців, профспілок; матеріали, надані арбітрами, незалежними посередниками та завідувачами ІКЦ НСПП; засоби масової інформації тощо. Серед них, чи не найважливіше місце займає моніторинг стану соціально-трудових відносин на конфліктогенних підприємствах області, де його ускладнення може призвести до виникнення колективних трудових спорів (конфліктів). При цьому, він одночасно є як джерелом інформації, так і засобом здійснення однієї із функціональних складових діяльності НСПП спрямованої на посилення інституціональної спроможності налагодження позитивних взаємовідносин між сторонами соціального діалогу. Не секрет, що завдяки використанню цього досить дієвого засобу досліджень вдається виявляти значну частину конфліктогенних підприємств у трудових колективах в котрих, раз по разі, виникають потенційні чинники дестабілізації стану соціально-трудових відносин. Саме тому, вже на стадії здійснення моніторингу у фахівців Відділення з’являється можливість застосування упереджувальних або застережних засобів впливу, спрямованих на запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів). При цьому, такі засоби можуть мати самі різноманітні форми: листи до роботодавця щодо відстеження динаміки та стану погашення заборгованості із виплати заробітної плати, рекомендації учасникам соціально-трудових відносин  щодо можливих  шляхів усунення причин загострення СТВ, анонімне анкетування працюючих щодо умов роботи та оплати праці, пропозиції контролюючим та правоохоронним органам щодо проведення перевірок фактів порушень трудового законодавства на окремих підприємствах, інформування керівників органів місцевої державної влади та місцевого самоврядування про загострення стану СТВ на окремих підприємствах, проведення узгоджувальних зустрічей зі сторонами СТВ, надання правових консультацій представникам трудових колективів тощо. Результатом такої роботи, як правило, стає незначна кількість підприємств, загострення стану соціально-трудових відносин у яких призводить до виникнення колективних трудових спорів, що свідчить про досить високу ефективність вжитих фахівцями Відділення превентивних заходів на до конфліктній стадії. Як результат, відслідковується принцип так званої піраміди, коли на початковій стадії зароджування конфлікту проведена  робота допомагає запобігти  в 90 % переростанню розбіжностей СТВ у колективні трудові спори. До прикладу, аналізуючи статистичні показники роботи Відділення за період з 2010 р. по 01.07.2014 р. можна дійти висновку, що із 116 чинників дестабілізації (108 підприємств), які знаходились на обліку Відділення, за цей час було вирішено - 105, знято з обліку - 2 у зв’язку із припиненням трудових відносин, а - 9 стали причиною виникнення 8 колективних трудових спорів (або лише 7,8%). Подібна тенденція спостерігаються з початку 2014 року. Так, із 23 чинників дестабілізації (20 підприємств), які станом на 01.07.14 р. знаходились на обліку Відділення (за аналогічний період минулого року їх було відповідно 17 та 15) вирішено - 10, знято з обліку - 1 у зв’язку із припиненням трудових відносин, а - 1 переріс у КТС (4,6%). Наразі, у 2013 році з 19 чинників  дестабілізації (15 підприємств) жодний не став причиною виникнення колективних трудових спорів. Певною мірою це пояснюється протиріччями, які містяться у ст.15 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та п.1 Положення про Національну службу посередництва і примирення стосовно визначення мети діяльності Служби. Так, у першому випадку вона визначена як сприяння поліпшенню трудових відносин та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), їх прогнозування та сприяння своєчасному їх вирішенню, а також здійснення посередництва для вирішення таких спорів. У другому ж випадку така мета визначена більш вузько - як сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів). На практиці це призводить до необхідності займатися одночасно двома майже взаємовиключними функціями - або запобігати виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), або сприяти своєчасному їх вирішенню, що об’єктивно знаходить своє відображення у існуванні в системі НСПП двох форм звітності 1-КТС та 1-ЗКТС. Наразі, у ряді внутрівідомчих нормативно-правових актів з питань аналітично-інформаційної роботи НСПП, на думку Відділення, зроблена досить вдала спроба поєднати обидві ці функції, шляхом створення системи поетапного відслідкування впливу того чи іншого дестабілізаційного чинника на стан соціально-трудових відносин та супроводження його у часі з моменту виникнення на стадії здійснення моніторингових досліджень та до усунення (вирішення) у процесі здійснення заходів із ЗКТС, або КТС (так звані «гойдалки», коли дестабілізаційні чинники виявляються та фіксуються спочатку на облік у систему Бази даних підприємств (надалі - БДП), що відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності, потім - у систему запобігання виникненню КТС (надалі – ЗКТС) та, в разі потреби, на останньому етапі -  у систему КТС). Прикладом ефективності функціонування цієї системи є проведена відділенням НСПП в Хмельницькій області робота із вирішення колективного трудового спору між найманими працівниками та роботодавцем КП «Хмельницькбудзамовник» з вимогою виплатити заборговану заробітну плату працівникам підприємства за листопад-грудень 2013 року та січень-лютий 2014 року у сумі 352680 грн., якому присвоєно реєстраційний № 015-14/22-В (розпорядження Голови НСПП від 05.03.2014 року № 050-р). Цьому передувала значна робота, проведена фахівцями Відділення із деескалації такого трудового конфлікту та стабілізації стану соціально-трудових відносин на підприємстві. Так, у зв’язку із виникненням у жовтні 2013 року заборгованості перед працівниками КП «Хмельницькбудзамовник» його керівник був заслуханий 22.10.2013 р. на черговому засіданні Хмельницької обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового) забезпечення, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, участь у якому прийняли заступник начальника відділення НСПП в Хмельницькій області Олег Форесь та завідувач сектора аналітично-інформаційної роботи та прогнозування Анатолій Дунець. По наслідках роботи комісії у Відділенні НСПП відбулася оперативна нарада, де отримана інформація була опрацьована та прийнято рішення про необхідність здійснення моніторингу стану СТВ у КП «Хмельницькбудзамовник». З цією метою на підприємство були негайно відряджені фахівці секторів правового забезпечення, а також аналітично-інформаційної роботи та прогнозування Відділення, які на місці провели анонімне анкетування найманих працівників з приводу умов оплати праці та здійснили моніторинг стану СТВ  відповідно до Примірного переліку питань, затвердженого наказом НСПП від 31.12.2009 р. №90. Результатом цієї роботи  стало взяття зазначеного підприємства на облік Відділення у систему БДП. Враховуючи подальший стрімкий розвиток подій, а саме висловлений працівниками підприємства під час здійснення моніторингу  намір оголосити страйк та провести пікетування Хмельницької міської ради, наказом начальника Відділення від 23.10.2013 р. стан соціально-трудових відносин у КП «Хмельницькбудзамовник» взято на облік у систему запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів). Впродовж листопада 2013 р. - лютого 2014 р. фахівцями Відділення здійснювався ряд превентивних заходів, спрямованих на поліпшення ситуації на цьому комунальному підприємстві, зокрема, регулярно проводились моніторингові дослідження стану соціально-трудових відносин та з їх учасниками проводились узгоджувальні зустрічі, надавались рекомендації і правові консультації з питань трудових правовідносин. Нажаль, деструктивна позиція директора КП «Хмельницькбудзамовник», зайнята ним під час перемовного процесу, призвела до виникнення колективного трудового спору. Наслідком цього стало прийняття трудовим арбітражем 15.04.2014 року рішення про задоволення вимоги найманих працівників та зміна роботодавцем  недбалого керівника на нового, який активно вживає необхідні заходи для виконання рішення трудового арбітражу  із погашення заборгованості перед найманими працівникам. Інший цікавий приклад - дистанційне здійснення моніторингу фахівцями Відділення стану СТВ у окремих сільськогосподарських підприємствах Ярмолинецького району із залученням до цього завідувача районного інформаційно-консульативного центру НСПП Святослава Ковальчука. До такого нестандартного методу роботи прийшлось вдатись через фінансову скруту у державі та обмеженням, у зв’язку із цим, бюджетних асигнувань на утримання НСПП. Ця практика виявилась досить вдалою, оскільки під час здійснення такого моніторингу було виявлено сільгосппідприємство – ДП ДГ «Проскурівка», де утворилась значна заборгованість із вплати заробітної плати (головний чинник дестабілізації СТВ), про що директор цього підприємства свідомо не повідомляв ані органи держстатистики, ані органи місцевої державної влади, ані інші контролюючі органи уникаючи, у такий спосіб, відповідальності. По ініціативі Відділення за скоєне він був притягнутий до адмінвідповідальності, заборгованість облікована статистичними органами та, окрім цього, його заслухано на засіданні районної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати. За наслідками проведеного моніторингу це сільгосппідприємство було взято на облік Відділення спочатку у систему БДП, а з 24.02.14 р. - у систему ЗКТС. Результатом здійснених фахівцями Відділення заходів із запобігання виникненню колективного трудового спору (конфлікту) стало зменшення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам з 196,2 тис. грн. до 50,4 тис. грн. станом на 01.07.2014 р. Практика роботи Відділення свідчить, що моніторинг підприємств, установ та організацій, де ускладнення СТВ може призвести до виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) допомагає не лише ефективно сприяти у подальшому своєчасному вирішенню колективних трудових спорів, але і спрямовувати зусилля зацікавлених сторін соціально-трудових відносин, соціальному діалогу, широких кіл громадськості на усунення існуючих негараздів у галузі трудових правовідносин. Крім того, допомагає зосередити увагу керівників органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування на проблемах виробничих стосунків у середовищі роботодавців та представників найманої праці задля запобігання можливих розбіжностей соціально-трудового характеру поміж ними.

  

Категорія: Мої статті | Додав: Ветрик (30.07.2014)
Переглядів: 189 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2018
Календар


Статистика

Безкоштовний хостинг uCoz