Неділя, 25.02.2018, 16:02

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Хмельницькій області· RSS
Меню сайту
Форма входу
Категорії розділу
Мої статті [289]
Пошук
 Розділи новин
Головна » Статті » Мої статті

Прогноз можливих змін стану соціально-трудових відносин в Хмельницькій області у ІІ півріччі 2012 року
 
Прогноз можливих змін стану соціально-трудових відносин в Хмельницькій області у ІІ півріччі 2012 року
 
При підготовці прогнозних висновків щодо можливих змін стану соціально-трудових відносин в Хмельницькій області у ІІ півріччі 2012 року відділення НСПП в Хмельницькій області (далі - Відділення) керувалось Положенням про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби посередництва і примирення, затвердженим наказом НСПП від 09.06.2009 року №32, та Методикою аналізу соціально-економічних і соціально-трудових відносин та прогнозування колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженою наказом НСПП від 05.11.2009 року № 65.
З огляду на загальні тенденції соціально-економічного розвитку Хмельницької області, а також враховуючи стан та динаміку соціально-трудових відносин найбільш проблемних сфер економіки останніх періодів, у наступному півріччі поточного року Відділення передбачає зростання рівня протестного потенціал, а також загострення трудових відносин в колективах транспортної галузі, житлово-комунального господарства та установах бюджетної сфери (державне управління, охорона здоров’я, культура, освіта), а також у галузі поштового зв’язку.
Транспортна галузь. У ІІ півріччі 2012 року Відділення прогнозує збереження високого рівня конфліктогенності в колективах автотранспортних підприємств. Основними дестабілізаційними чинниками ускладнення стану соціально-трудових відносин в галузі виступатимуть непогашена заборгованість із виплати заробітної плати (загальна сума боргу  на 01.04.2012р. склала 1,3 млн.грн., тоді як на початок року - 1,1 млн. грн) та незадовільний стан надходження коштів субвенції на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян (із передбаченої на 2012 рік для Хмельниччини субвенції в розмірі 53 млн. 180 тис.грн станом на 01.05.2012р. на рахунки з авто- та електроперевізниками області спрямовано відповідно 4 млн. 651 тис. 300 грн. (або 21% до планових коштів) та 4 млн. 159 тис. 200 грн. (або 23%). Також, враховуючи значну зношеність автотранспортного парку, постійне зростання вартості запчастин, палива і паливно-мастильних матеріалів, нерентабельність окремих маршрутів та інші проблемні моменти, можливе загострення трудових відносин через періодичне лобіювання перевізниками регіону питання підняття тарифів на перевезення пасажирів у приміському і внутрішньобласному сполученнях.
Житлово-комунальне господарство. Враховуючи те, що фінансовий стан галузі все ще перебуває у важкому стані, Відділення прогнозує у ІІ півріччі 2012 року збереження низки об’єктивних чинників, переважно, економічного характеру, здатних викликати деструктивні зміни на житлово-комунальних підприємствах та спровокувати ускладнення трудових відносин у колективах.
Економічним підґрунтям забезпечення у прогнозному періоді достатнього рівня конфліктогенності трудових колективів цієї сфери економіки виступатимуть:
-   низький рівень заробітної плати в галузі та повязана із цим висока плинність кадрів;
-   наявність непогашеної заборгованості із виплати заробітної плати;
-   незадовільне бюджетне фінансування галузі;
-   неузгоджена та збиткова тарифна політика;
     - низька фінансова дисципліна споживачів послуг тощо.
Зокрема, на комунальному підприємстві Нетішинської міської ради „Житлово-комунальне об’єднання” (м. Нетішин), яке продовжує перебувати на обліку в системі запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), у зв’язку з важким фінансово-економічним станом у ІІ півріччі 2012 року заплановане  чергове вивільнення працівників. Тому Відділення прогнозує зростання негативного впливу цього чинника на стан соціально-трудових відносин комунального підприємства та формування передумов для накопичення протестного потенціалу.
Також, можливе ускладнення стану соціально-трудових відносин і у спеціалізованому ремонтно-будівельному підприємстві „Хмельницькліфт” (м.Хмельницький), яке спеціалізується на обслуговуванні ліфтів в житлових будинках обласного центру. Основною проблемою для підприємства є збитковість тарифів, які не переглядалися ще з січня 2008 року. Водночас, за останні два роки майже вдвічі зріс рівень заробітної плати, підвищилися ціни на електроенергію, паливно-мастильні матеріали, обладнання та інструменти. Тому, невирішення найближчим часом питання щодо підняття рівня тарифів може призвести до банкрутства СРБП „Хмельницькліфт”, зупинки роботи ліфтів та виникнення боргів (в т.ч. по заробітній платі).
Бюджетна галузь (державне управління, охорона здоровя, культура, освіта). Проведені Відділенням вибіркові дослідження в трудових колективах бюджетної галузі дали змогу виявити ряд деструктивних чинників, що можуть призвести до ускладнення стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та конфліктних ситуацій в окремих трудових колективах цієї сфери. У якості основних чинників, здатних негативно вплинути на стан соціально-трудових відносин та спровокувати виникнення як прихованих, так і відкритих конфліктних ситуацій, Відділення розглядає низький рівень заробітної плати та матеріального забезпечення працівників бюджетної сфери, а також негативні наслідки процесу реформування галузі  і пов’язані з цим організаційні зміни в структурі й чисельності персоналу.
Важливим елементом у формуванні стабільних соціально-трудових відносин в бюджетній сфері є стан фінансування бюджетної галузі за рахунок коштів місцевих бюджетів. Однак збиткова діяльність більшості промислових підприємств регіону створює проблеми із наповненням місцевих бюджетів, що, в свою чергу, негативно відображається на стані фінансування комунальних закладів (шкіл, дитячих садочків, аптек тощо) області. Тому, поряд із зростанням цін на товари і послуги, підвищенням тарифів на комунальні послуги та інших процесів, значне погіршення життєвого рівня працівників бюджетної галузі може стати причиною масових колективних дій щодо захисту працівниками своїх прав та інтересів.
Що стосується галузі державного управління, то у прогнозному періоді стан соціально-трудових відносин в колективах цієї сфери формуватиметься під негативним впливом таких дестабілізаційних чинників, як низький рівень заробітної плати (оклади останніх не переглядалися ще з 2008 року) та недостатнього фінансування галузі (через обмеженість бюджетів та економію фонду заробітної плати державним службовцям зменшено або скасовано виплати обов’язкового характеру, стимулюючі та компенсаційні виплати). Також, Відділення вбачає ускладнення стану соціально-трудових відносин і в негативних наслідках реформування сфери державного управління та пов’язаними з цим процесом оптимізацією структури державних установ і скороченням чисельності державних службовців.
Охорона здоров’я.  В галузі охорони здоров’я упродовж І півріччя 2012 року спостерігалося накопичення деструктивних чинників, здатних спровокувати у майбутньому ускладнення стану соціально-трудових відносин у трудових колективах. Моніторингові дослідження, проведені Відділенням у взаємодії із Хмельницькою обласної організацією профспілки працівників охорони здоров’я, підтвердили в колективах медиків області зростання прихованого незадоволення  рівнем заробітної плати,  станом фінансування медицини, а також виявили стурбованість останніх питанням збереження існуючих соціально-економічних умов праці в процесі реформування галузі (за оперативною інформацією з 1 червня п.р. в області планується скоротити 433 найманих працівника, третину з яких (або 152 особи) становлять працівники сфери охорони здоров’я). Враховуючи колективний досвід відстоювання своїх прав у процесі реформування медичних закладів регіону, Відділення припускає, що в прогнозному періоді існуватиме ймовірність виникнення соціального напруження та  відкритих конфліктів в колективах цієї бюджетної сфери.
Під час спілкування з працівниками окремих закладів культури з’ясувався той факт, що наприкінці року можливі проблеми з фінансуванням галузі, тому працівників вже попереджають про скорочення в зв’язку з цим окремих виплат (зокрема, матеріальної допомоги на оздоровлення), що може призвести до протистоянь між колективом та адміністрацією цих підприємства. Також, із набранням з 01.01.2012 року чинності частини другої статті 29 Закону України „Про культуру” гостро постало питання забезпечення роботою на повну тарифну ставку працівників, які працюють у державних і комунальних закладах культури (за оперативними даними профактивів обласної організації профспілки працівників культури найвищий рівень неповної зайнятості працівників галузі спостерігається у Теофіпольському районі, де 85,1 % працівників працюють на неповну ставку заробітної плати, у Старосинявському районі - 76,2 % працівників, у Славутському районі - 58,9 % працівників). Стурбованість працівників з цього приводу слід розглядати як один із факторів негативного впливу на стан соціально-трудових відносин та тим проблемним питанням, на яке доцільно звернути  увагу  у ІІ півріччі 2012 року.  Однак, як засвідчує досвід роботи Відділення, працівники закладів культури регіону вирізняються відносною пасивністю у відстоюванні порушених трудових прав, тому масового виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) в цій галузі Відділення не прогнозує.
Аналіз стану та динаміки соціально-трудових відносин в галузі освіти висвітлив потребу у покращенні соціального діалогу та у необхідності надання правової допомоги у питаннях порушення вимог законодавства про працю, а зареєстрований у січні п.р. з цього приводу колективний трудовий спір у Старосинявській районній дитячій музичній школі (смт. Стара Синява, ВЕД - освіта) став прикладом усвідомленого прагненням трудового колективу використати усі правові засоби для захисту порушених трудових прав та свідчить про поступове зростання активності працівників галузі.
Поряд з цим, проведений моніторинг стану соціально-трудових відносин в педагогічних колективах засвідчив подальше поглиблення процесу оптимізації мережі закладів освіти в ході її реформування, що дає підстави прогнозувати посилення у ІІ півріччі 2012 року дії цього фактору на стан соціально-трудових відносин. Проблемними питаннями соціально-трудового характеру для працівників освіти залишається підняття рівня заробітної плати, а також  виплати 20% надбавки і інших обов’язкових виплат, актуальність яких простежується ще з минулого року. Загалом наявність деструктивних чинників в галузі освіти дає підстави прогнозувати ускладнення стану соціально-трудових відносин в трудових колективах та ймовірність виникнення конфліктних ситуацій в окремих її закладах.
При підготовці прогнозних висновків щодо ймовірності виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у галузі охорони здоров’я та освіти області, Відділенням досліджувався вплив ще одного дестабілізаційного  чинника, пов’язаного із методикою виплати коштів на оздоровлення при наданні щорічної відпустки різним категоріям працівників цих закладів. Зокрема, передбачено, що при наданні основної щорічної відпустки медичним і фармацевтичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров'я, а також педагогічним або науково-педагогічним працівникам, які ведуть викладацьку (педагогічну) роботу, кошти на виплату матеріальної допомоги закладаються у бюджетах відповідних рівнів. Водночас, для інших працівників цих установ та закладів (наприклад, медичних реєстраторів, дезінфекторів, молодших медичних сестер, іншого роду технічних працівників) виплата таких коштів або не передбачена чинними нормативним актами (згідно із Постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. N 524 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" особи з вищою медичною або неповною вищою медичною освітою, які працюють на посадах, що не вимагають наявності медичної освіти, права на цю допомогу не мають), або при наявності права керівників бюджетних установ, закладів та організацій в межах фонду заробітної плати надавати працівникам матеріальну допомогу, такі кошти не закладено у місцеві бюджети. Таке розмежування у виплаті матеріальної допомоги викликає конфлікт інтересів з боку різних категорій працівників цих установ і закладів та сприяє формуванню нестабільного соціально-психологічного клімату в трудових колективах, а також створює передумови для виникнення прихованих конфліктних ситуацій.
У прогнозному періоді Відділення вважає за необхідне звернути увагу на нестійкий соціально-психологічний клімат і в колективах галузі поштового зв’язку. Загострення стану соціально-трудових відносин галузі припадатиме на  початок процесу оптимізації кількості відділень поштового зв’язку (найближчим часом Хмельницька область очікує на структурні зміни та масові скорочення персоналу регіональних підприємств Укрпошти), економічна сторона якого пов’язана із:
- стрімким впровадженням і розвитком новітніх інформаційних технологій, що негативно відобразилось на конкурентоспроможності поштових послуг (конкуренція з боку Інтернет-пошти, мобільного звязку тощо);
- збитковістю сільських відділень і пунктів поштового зв’язку через зменшення товарообігу (продаж товарів широкого вжитку поштовими відділеннями - одна із основних статей доходу цієї госпрозрахункової структури значно скоротилась);
- зменшенням обсягу послуг підприємств поштового звязку в результаті переведення виплат соціальної допомоги окремим категоріям громадян на карткову систему обслуговування населення в установах банку тощо.
В цілому, напругу в соціально-трудових відносинах та готовність трудових колективів Хмельницької області до вступу у відкриті конфлікти визначатимуть, головним чином, порушення роботодавцями законодавства про працю, заборгованість із заробітної плати, несвоєчасна виплата поточної заробітної плати, невиконання положень колективних договорів, угод, графіків погашення заборгованості, необґрунтовані зміни в організації соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, невиважені дії керівництва, пов’язані з оптимізацією структури та чисельності працівників в процесі реформування окремих галузей економіки.
 
Сектор аналітично-інформаційної роботи та прогнозування відділення НСПП в Хмельницькій області
Категорія: Мої статті | Додав: Ветрик (30.05.2012)
Переглядів: 158 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2018
Календар


Статистика

Безкоштовний хостинг uCoz