П`ятниця, 10.07.2020, 11:29

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Хмельницькій області· RSS
Меню сайту
Форма входу
Категорії розділу
Звіт про результати роботи за 2014 рік (2 розділ) [1]
Звіт про результати роботи за 2014 рік (3-4 розділи) [1]
Звіт про результати роботи за 2014 рік (5-9 розділи) [1]
Звіт про результати роботи за 2014 рік (1 розділ) [1]
Пошук
 Наказ Голови НСПП № 119 від 10.10.12р. та Інструкція
 
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
Н А К А З
 
10 жовтня 2012 року                             Київ                                               № 119

  
Про затвердження Інструкції про порядок обліку,
зберігання та використання документів
і інших матеріальних носіїв, які містять відомості,
що становлять службову інформацію
 
 
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію»,
НАКАЗУЮ:
 
1. Затвердити Інструкцію про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять відомості, що становлять службову інформацію в Національній службі посередництва і примирення, її відділеннях в Автономній Республіці Крим та областях (далі - Інструкція), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів НСПП та Відділень НСПП забезпечити виконання вимог зазначеної Інструкції.
3. Завідувачу сектором документального та організаційно-технічного забезпечення НСПП Бібіковій О.А. та начальникам Відділень НСПП:
·                   розмістити цей наказ на веб-сайтах НСПП, Відділень НСПП у рубриці «Доступ до публічної інформації»;
·                   довести наказ до відома керівників структурних підрозділів НСПП, відділень НСПП.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
  
Голова                                                      О. Окіс

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом НСПП
від 10 жовтня 2012 року №119


ІНСТРУКЦІЯ
про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять відомості, що становлять службову інформацію в Національній службі посередництва і примирення, її відділеннях в Автономній Республіці Крим та областях

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію», з метою встановлення єдиних підходів до обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять відомості, що становлять службову інформацію в Національній службі посередництва і примирення (далі – НСПП), її відділеннях в Автономній Республіці Крим та областях (далі – Відділення НСПП).
2. До службової може належати така інформація:
· що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
· зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.
3. Службова інформація належить до публічної інформації з обмеженим доступом. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» при дотриманні сукупності таких вимог:
· виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
· розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
· шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.
4. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше.
5. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо немає законних підстав для обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше.
6. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.
При дотриманні вимог, передбачених частиною другою статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.
7. Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленої за формою і в порядку, що встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
8. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.
9. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф «Для службового користування».
10. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф «Для службового користування» (далі - Перелік) в НСПП, Відділеннях НСПП, складається НСПП, Відділеннями НСПП, погоджується рішенням Експертної комісії по контролю за станом роботи з інформацією, яка має гриф «Для службового користування» в НСПП, Відділеннях НСПП та затверджується наказом НСПП, Відділення НСПП.
11. Пропозиції до Переліку готують керівники структурних підрозділів НСПП, Відділень НСПП та розглядаються на засіданні Експертної комісії по контролю за станом роботи з інформацією, яка має гриф «Для службового користування» в НСПП, Відділеннях НСПП.
12. Перелік та Інструкція не мають грифів обмеження у доступі і розміщуються на веб-сайті НСПП, Відділень НСПП у рубриці «Доступ до публічної інформації».
Ведення обліку, зберігання і використання службових документів в НСПП, Відділеннях НСПП, а також контроль за дотриманням вимог цієї Інструкції покладається на сектор документального та організаційно-технічного забезпечення НСПП, начальників Відділень НСПП.
13. Необхідність проставлення грифа «Для службового користування» визначається на підставі Переліків: на документі – виконавцем, чи особою, яка підписує документ; на виданні – автором (укладачем) і керівником, який підписав видання до друку.
14. На службових документах (у необхідних випадках – і на їх проектах) у правому верхньому куті першої сторінки проставляються гриф «Для службового користування» і номер примірника. Якщо гриф обмеження доступу неможливо нанести безпосередньо на службовий документ, він має бути зазначений у супровідному документі до нього.
15. Працівники структурних підрозділів НСПП, Відділень НСПП, які працюють з документами із грифом «Для службового користування», підлягають ознайомленню з цією Інструкцією під розписку. Ознайомлення здійснює сектор документального та організаційно-технічного забезпечення НСПП, начальники Відділень НСПП.
16. Доступ працівників структурних підрозділів НСПП, Відділень НСПП до документів із грифом «Для службового користування» здійснюється за резолюціями Голови НСПП, начальників Відділень НСПП.
17. Працівникам, допущеним до роботи з документами із грифом «Для службового користування», забороняється повідомляти усно або письмово будь-кому відомості, що містяться у цих документах, якщо це не викликано службовою потребою.

ІІ. Облік службових документів

1. Приймання і облік (реєстрація) документів з грифом «Для службового користування» здійснюється сектором документального та організаційно-технічного забезпечення НСПП, відповідальною особою за ведення діловодства у Відділенні НСПП. На вказані документи поширюється вимога одноразовості реєстрації.
2. Службова кореспонденція приймається працівниками, яким доручена робота з такими документами. При цьому перевіряються номери, кількість сторінок та примірників документів, а також наявність додатків, зазначених у супровідному листі.
3. Документи з грифом «Для службового користування», які надійшли помилково, повертаються відправнику або пересилаються адресатові.
4. У разі надходження документів з грифом «Для службового користування» у неробочий час вони приймаються черговим НСПП, Відділення НСПП, який, не розкриваючи цю кореспонденцію, передає її під розписку сектору документального та організаційно-технічного забезпечення НСПП, начальнику Відділення НСПП.
5. Реєстрації підлягають усі вхідні, вихідні та внутрішні документи з грифом «Для службового користування». Вони обліковуються за кількістю сторінок, а видання (книги, журнали, брошури) - за кількістю примірників.
6. Облік документів з грифом «Для службового користування» ведеться окремо у журналі згідно з додатком 1.
7. На кожному зареєстрованому документі з грифом «Для службового користування» проставляється штамп НСПП, Відділення НСПП, у якому зазначаються реєстраційний номер документа та дата його надходження.

ІІІ. Розмноження і розсилання (відправлення) службових документів

1. Відповідальність за випуск документів з грифом «Для службового користування», що тиражуються, несуть керівники структурних підрозділів НСПП, Відділень НСПП, у яких вони тиражуються.
2. Розсилку документів із грифом «Для службового користування» здійснює сектор документального та організаційно-технічного забезпечення НСПП, відповідальна особа за ведення діловодства у Відділенні НСПП. Виконавець документів із грифом «Для службового користування» подає необхідну для розсилання кількість примірників. У правому верхньому куті документа робиться позначка «Для службового користування» і зазначається номер примірника.
3. Розмноження документів з грифом «Для службового користування» здійснюється з дотриманням вимог чинного законодавства з питань технічного захисту інформації.
4. Документи з грифом «Для службового користування», одержані від сторонніх організацій, можуть бути розмножені тільки за їх згодою.
5. На звороті останньої сторінки кожного примірника документа із грифом «Для службового користування» зазначається кількість надрукованих примірників, прізвище виконавця та дата друкування документа.
6. Надруковані і підписані документи з грифом «Для службового користування» разом з їх чернетками та варіантами передаються для реєстрації завідувачу сектора документального та організаційно-технічного забезпечення НСПП, відповідальній особі за ведення діловодства у Відділенні НСПП, які здійснюють їх облік.
Чернетки і варіанти знищуються виконавцем, завідувачем сектора документального та організаційно-технічного забезпечення НСПП, відповідальною особою за ведення діловодства у Відділенні НСПП, про що на копії вихідного документа робиться запис: «Чернетки і варіанти знищені. Дата. Підписи».
7. Документи із грифом «Для службового користування», що розсилаються, повинні бути вкладені у конверти або упаковані таким чином, щоб виключалась можливість доступу до них.
На упаковці або конверті зазначаються адреси і найменування одержувача та відправника, номери вкладних документів з проставленням позначки «ДСК». На конвертах (упаковках) документів з грифом «Для службового користування» забороняється зазначати прізвища і посади керівників організацій (структурних підрозділів) і виконавців документів, а також найменування структурних підрозділів.
8. Пересилання документів з грифом «Для службового користування» до інших організацій у межах України здійснюється державною фельд’єгерською службою, спеціальним зв’язком, рекомендованими або цінними поштовими відправленнями.

ІV. Формування документів з грифом «Для службового користування»
у справи

1. Документи з грифом «Для службового користування» після їх виконання формуються у справи. Порядок формування цих справ передбачається Інструкціями з діловодства НСПП, Відділення НСПП.
2. Документи та журнали з грифом «Для службового користування» включаються до номенклатури справ НСПП, Відділення НСПП. При цьому у графі номенклатури справ «Індекс справи» до номера справи з документами з грифом «Для службового користування» додається позначка «ДСК».
3. У разі долучення документа з грифом «Для службового користування» до справи з документами, що не мають такого грифа, на справі ставиться позначка «ДСК», а до номенклатури справ вносяться відповідні зміни.
4. У випадку, коли кількість створених документів з грифом «Для службового користування» є незначною, номенклатурою справ може бути передбачене запровадження однієї справи із заголовком «Документи з грифом «Для службового користування». Термін зберігання такої справи не встановлюється, а у відповідній графі номенклатури справ проставляється позначка «ЕК» (експертна комісія).
5. Справи з документами із грифом «Для службового користування» повинні мати внутрішні описи.

V. Використання документів

1. До роботи із справами з грифом «Для службового користування» допускаються посадові особи, які мають досвід роботи та безпосереднє відношення до цих справ, згідно із списками, погодженими сектором документального та організаційно-технічного забезпечення НСПП та затвердженими наказами НСПП, Відділення НСПП, а до документів з грифом «Для службового користування» – згідно із вказівками, викладеними у резолюціях Голови НСПП, начальника Відділення НСПП.
2. Забороняється користуватися відомостями з документів із грифом «Для службового користування» для відкритих виступів або опублікування в засобах масової інформації, експонувати такі документи на відкритих виставках, демонструвати їх на стендах або в інших громадських місцях.
3. Представники інших організацій допускаються до ознайомлення і роботи з документами із грифом «Для службового користування» з дозволу Голови НСПП, начальника Відділення НСПП за наявності письмового запиту організацій, у яких вони працюють, із зазначенням характеру завдання, що виконується.
Виписки з документів і видань з грифом «Для службового користування» робляться у зошитах, що мають аналогічний гриф, які після закінчення роботи надсилаються на адресу організації, яка давала дозвіл на ознайомлення і роботу з документами з грифом «Для службового користування».
4. Фізичним особам та організаціям документи з грифом «Для службового користування» надаються НСПП, Відділеннями НСПП в установленому законодавством порядку.

VІ. Зберігання, знищення документів, перевірка їх наявності

1. Документи з грифом «Для службового користування» повинні зберігатися у виділених приміщеннях у металевих сейфах, які надійно замикаються та опечатуються.
2. Справи з грифом «Для службового користування», видані для роботи, підлягають поверненню у той же день.
3. Окремі справи з грифом «Для службового користування» з дозволу завідувача сектору документального та організаційно-технічного забезпечення НСПП, начальника Відділення НСПП можуть перебувати у виконавця протягом терміну, необхідного для виконання завдання, за умови повного забезпечення їх схоронності і додержання правил зберігання.
4. Передача документів (справ) з грифом «Для службового користування» іншим працівникам НСПП, Відділення НСПП здійснюється тільки через сектор документального та організаційно-технічного забезпечення НСПП, начальника Відділення НСПП.
5. Забороняється виносити документи з грифом «Для службового користування» за межі службових приміщень НСПП, Відділення НСПП.
6. У разі зміни працівників, відповідальних за облік і зберігання документів (справ) з грифом «Для службового користування», складається за довільною формою акт прийому-передачі цих документів (справ), що затверджується Головою НСПП, начальником Відділення НСПП.
7. Перевірка наявності документів (справ) з грифом «Для службового користування» здійснюється щороку експертною комісією, що призначається Головою НСПП, начальником Відділення НСПП відповідно до наказу НСПП, Відділення НСПП. Результати перевірки оформлюються відповідним актом згідно з додатком 2.
8. Про факти втрати документів з грифом «Для службового користування» або розголошення відомостей, що містяться в них, терміново доводиться до відома Голови НСПП, начальника Відділення НСПП, завідувача сектора документального та організаційно-технічного забезпечення НСПП, а також письмово повідомляються органи Служби безпеки України із зазначенням обставин втрати документів чи розголошення відомостей та вжитих заходів.
9. Для розслідування факту втрати документів з грифом «Для службового користування» або встановлення факту розголошення відомостей, що містяться в них, наказом НСПП, Відділення НСПП призначається комісія, висновок якої затверджується Головою НСПП, начальником Відділення НСПП.
10. Відповідні записи про втрачені документи вносяться в облікові форми на підставі акта комісії, затвердженого Головою НСПП, начальником Відділення НСПП.
11. За порушення, що призвели до розголошення інформації «Для службового користування», втрати або незаконного знищення документів з грифом «Для службового користування», а також інших вимог цієї Інструкції, винні особи несуть відповідальність згідно із законодавством.

VІІ. Облік, зберігання і використання печаток, штампів і бланків

1. Порядок обліку, зберігання і використання печаток, штампів і бланків суворої звітності визначається Інструкціями з діловодства НСПП, Відділення НСПП. Контроль за їх виготовленням, зберіганням та використанням покладається на сектор документального та організаційно-технічного забезпечення НСПП, відповідальних осіб за ведення діловодства у Відділеннях НСПП.
2. Особи, що персонально відповідають за облік і зберігання печаток, штампів і бланків, призначаються наказами НСПП, Відділення НСПП.Начальник відділу
правового забезпечення НСПП                                  Л. Прудиус

Copyright MyCorp © 2020
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


Статистика

Безкоштовний хостинг uCoz