Понеділок, 17.06.2019, 20:50

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Хмельницькій області· RSS
Меню сайту
Форма входу
Категорії розділу
Закони України [1]
Укази Президента України [1]
Нормативно-правові акти НСПП [11]
Пошук
 Нормативно-правова база
Головна » Файли » Нормативно-правові акти НСПП

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ ОРГАН (ОСОБУ) НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ АБО ПРОФСПІЛКИ У КОЛЕКТИВНОМУ ТРУДОВОМУ СПОРІ (КОНФЛІКТІ)
[ Викачати з сервера (17.5 Kb) ] 18.05.2010, 17:11
ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважений представницький
орган (особу) найманих працівників
або профспілки в колективному
трудовому спорі (конфлікті)

1. Загальні положення
1.1. Положення про уповноважений представницький орган (особу) найманих працівників або профспілки в колективному трудовому спорі (конфлікті) (далі - Положення) розроблене відповідно до Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" (137/98-ВР) (далі - Закон), Конвенції Міжнародної організації праці N 135 1971(993_186) року про захист прав представників працівників на підприємстві та можливості, що їм надаються, ратифікованої Законом України від 15.05.2003 року N 798-ІУ (798-15), з метою встановлення правових засад визначення (обрання) та здійснення діяльності органу чи особи, які представляють інтереси найманих працівників або профспілки в колективному трудовому спорі (конфлікті) (далі - колективний трудовий спір).
1.2. Уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників або профспілки - уповноважений найманими працівниками або профспілкою орган (особа), наділений повноваженнями представляти їх інтереси в процесі розгляду вимог та вирішення колективного трудового спору з моменту затвердження вимог до моменту припинення цього спору.
1.3. Відповідно до частини першої статті 4 Закону ( 137/98-ВР ) орган чи особа, які будуть представляти інтереси найманих працівників або профспілки в колективному трудовому спорі, визначаються разом із висуненням вимог найманих працівників або профспілки до власника чи уповноваженого ним органу (представника).
1.4. Уповноважений найманими працівниками на представництво орган є єдиним повноважним представником найманих працівників до моменту припинення колективного трудового спору.
2. Порядок визначення уповноваженого представницького органу (особи) найманих працівників або профспілки
2.1. Визначення уповноваженого представницького органу (особи) найманих працівників або профспілки здійснюється в порядку, встановленому частинами першою та другою статті 4 Закону ( 137/98-ВР ), Положенням про порядок формування і затвердження вимог найманих працівників або профспілки, що затверджується Національною службою посередництва і примирення (далі - НСПП).
2.2. Уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників визначається:
2.2.1. на виробничому рівні:
- загальними зборами (конференцією) найманих працівників (підприємства, установи, організації або їх структурного підрозділу), категорії найманих працівників;
- шляхом збору підписів найманих працівників, за наявності не менше половини підписів членів трудового колективу підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу, окремої категорії найманих працівників;
2.2.2. на територіальному, галузевому рівнях:
- конференцією представників найманих працівників підприємств, установ, організацій, обраних зборами (конференціями) підприємств установ, організацій відповідної території або відповідної галузі;
- шляхом збору підписів найманих працівників підприємств, установ, організацій, обраних зборами (конференціями) підприємств установ, організацій відповідної території або відповідної галузі за наявності не менше половини підписів найманих працівників підприємств, установ, організацій відповідної території або відповідної галузі;
2.2.3. на національному рівні - конференцією представників найманих працівників підприємств, установ, організацій, обраних зборами (конференціями) підприємств, установ, організацій на території більшості адміністративно-територіальних одиниць України передбачених частиною другою статті 133 Конституції України (254к/96-ВР).
2.3. Уповноважений представницький орган (особа) профспілки визначається рішенням виборного органу відповідної профспілки, об'єднання профспілок.
3. Порядок здійснення діяльності уповноваженим представницьким органом (особою) найманих працівників або профспілки
3.1. Уповноважений представницький орган найманих працівників або профспілки здійснює свої повноваження відповідно до Закону (137/98-ВР), інших законодавчих та нормативних актів України та цього Положення. Уповноважений представницький орган найманих працівників або профспілки здійснює свою діяльність також в межах повноважень, наданих найманими працівниками або профспілкою при визначенні цього органу (особи) відповідно до розділу 2 цього Положення.
3.2. Уповноважена представницька особа найманих працівників здійснює повноваження одноособово, відповідно до Закону (137/98-ВР ), інших законодавчих та нормативних актів України та цього Положення. Уповноважена представницька особа найманих працівників підконтрольна та підзвітна лише найманим працівникам, які надали їй відповідні повноваження.
3.3. Якщо інше не визначено зборами (конференцією) найманих працівників, засідання уповноваженого представницького органу найманих працівників скликаються за необхідністю та вважаються правомочними, якщо в їх роботі беруть участь понад 2/3 відвизначеної зборами (конференцією) або підписним листом чисельності його членів. Рішення вважається схваленим, коли при наявності кворуму за нього проголосувало понад половину членів уповноваженого представницького органу найманих працівників. Рішення оформляється протоколом.
3.4. При представництві інтересів профспілки у колективному трудовому спорі виборним профспілковим органом порядок його роботи та прийняття рішень щодо колективного трудового спору регулюється статутними документами відповідної профспілки.
3.5. Керівник та інші члени уповноваженого представницького органу найманих працівників або профспілки у відносинах з іншою стороною колективного трудового спору, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, НСПП іншими юридичними особами та громадянами діють за дорученням представницького органу.
3.6. Якщо член представницького органу найманих працівників або профспілки висловив бажання припинити свою участь в роботі представницького органу, то його повноваження як члена представницького органу найманих працівників або профспілки припиняються з дня подання заяви про відмову від участі в роботі
представницького органу.
3.10. Повноваження особи, яка представляє інтереси найманих працівників у колективному трудовому спорі, можуть бути припинені лише за її власним бажанням або за рішенням зборів (конференції) найманих працівників, які надали їй відповідні повноваження, чи шляхом збору підписів не менше ніж половини найманих працівників, які є учасниками колективного трудового спору.
3.11. У випадку, якщо після припинення повноважень окремих членів або всього складу представницького органу чи особи, яка представляє інтереси найманих працівників у колективному трудовому спорі, існує необхідність продовження представлення інтересів найманих працівників в колективному трудовому спорі, то наймані працівники в порядку, встановленому статтею 4 Закону ( 137/98-ВР ) знов визначають орган чи особу, які будуть в подальшому представляти їх інтереси в процесі вирішення колективного трудового спору.
3.12. Повноваження представницького органу найманих працівників або профспілки припиняються після вирішення або припинення колективного трудового спору та зняття колективного трудового спору з реєстрації і контролю НСПП.
4. Права та обов'язки уповноваженого представницького органу (особи) найманих працівників або профспілки
4.1. Уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників або профспілки має право:
4.1.1. надавати іншій стороні колективного трудового спору пропозиції про створення примирної комісії та визначати членів примирної комісії від сторони найманих працівників або профспілки;
4.1.2. пропонувати іншій стороні колективного трудового спору кандидатури незалежного посередника та членів трудового арбітражу;
4.1.3. визначати представників сторони найманих працівників або профспілки для участі в засіданнях трудового арбітражу;
4.1.4. вирішувати питання організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи примирної комісії та трудового арбітражу;
4.1.5. вести переговори з власником або уповноваженим ним органом (представником) з метою використання для врегулювання колективного трудового спору всіх можливостей, не заборонених законодавством;
4.1.6. отримувати від власника або уповноваженого ним органу (представника) будь-яку інформацію, що пов'язана з предметом колективного трудового спору;
4.1.7. звертатися до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з будь-яких питань, пов'язаних з вирішенням колективного трудового спору;
4.1.8. звертатися до НСПП:
- по сприяння після додержання передбаченої Законом ( 137/98-ВР ) примирної процедури вирішенню цього колективного трудового спору;
- по розроблення та надсилання рекомендацій разом з відповідними матеріалами центральним або місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, якщо у вимогах найманих працівників чи профспілки містяться питання, вирішення яких відповідно до законодавства віднесено до компетенції цих органів;
- по здійснення посередництва у вирішенні колективного трудового спору;
- по надання пропозицій кандидатур незалежних посередників, членів трудового арбітражу;
- по направлення своїх спеціалістів і експертів для участі в роботі примирних органів;
4.1.9. отримувати від НСПП всі необхідні роз'яснення та консультації щодо процедури вирішення колективного трудового спору;
4.1.10. укладати угоди з власником або уповноваженим ним органом (представником) з питань примирних процедур та врегулювання колективного трудового спору;
4.1.11. контролювати виконання угод між сторонами колективного трудового спору (конфлікту);
4.1.12. у випадках, визначених Законом:
- вносити подання найманим працівникам про оголошення страйку на підприємстві, в установі чи організації;
- надсилати рекомендації відповідним трудовим колективам щодо оголошення чи неоголошення галузевого або територіального страйку;
4.1.13. бути визначеним як орган (особа), що очолює страйк;
4.1.14. приймати рішення про врегулювання колективного трудового спору;
4.1.15. виконувати інші повноваження, що передбачені Законом, іншими законодавчими і нормативним актами України та надані найманими працівниками або профспілкою при визначенні (обранні) цього органу чи особи.
4.2. Уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників або профспілки зобов'язаний:
4.2.1. надіслати оформлені відповідно до Закону ( 137/98-ВР ) вимоги найманих працівників або профспілки власнику або уповноваженому ним органу (представнику);
4.2.2. у триденний строк з моменту виникнення колективного трудового спору письмово проінформувати про це власника або уповноважений ним орган (представника), місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням підприємства та НСПП;
4.2.3. ініціювати утворення відповідно до статей 8 і 11 примирних органів (примирної комісії, трудового арбітражу);
4.2.4. утворити за угодою із власником або уповноваженим ним органом (представником) в установлені другою частиною статті 8 Закону строки примирну комісію;
4.2.5. утворити з власної ініціативи або з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (представника) в триденний строк трудовий арбітраж;
4.2.6. здійснювати за домовленістю із власником або уповноваженим ним органом (представником) організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи примирної комісії та трудового арбітражу, а якщо не досягнута згода - в рівних частках;
4.2.7. надавати за зверненням примирної комісії чи трудового арбітражу матеріали, необхідні для прийняття рішення по суті колективного трудового спору;
4.2.8. надавати НСПП інформацію, необхідну для використання під час проведення примирних процедур по вирішенню колективного трудового спору;
4.2.9. у разі визначення уповноваженого представницького органу (особи) найманих працівників або профспілки органом (особою), що очолює страйк:
- погодити із власником або уповноваженим ним органом (представником) місцеперебування під час страйку працівників, які беруть у ньому участь;
- у разі проведення зборів, мітингів, пікетів за межами підприємства повідомити про це місцевий орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування не пізніш ніж за три дні;
- забезпечувати дотримання учасниками страйку законності та громадського порядку, недопущення заподіяння шкоди життю і здоров'ю людей;
- у разі визнання судом страйку незаконним провести збори (конференцію), на яких оприлюднити рішення суду і прийняти рішення про припинення або відміну оголошеного страйку;
- надавати інформацію на вимогу власника або уповноваженого ним органу (представника) щодо термінів та умов проведення страйку;
- не пізніш ніж за три дні погоджувати із власником або уповноваженим ним органом (представником) проведення акцій протесту на території підприємства;
- сприяти власнику або уповноваженому ним органу (представнику) в здійсненні мінімуму необхідних робіт (послуг), що виконуватимуться на підприємстві, в установі, організації з метою забезпечення життєдіяльності підприємства, установи, організації під час страйку;
- попереджувати факти недопуску страйкуючими на підприємство, в установу, організацію управлінського персоналу та працівників, які не беруть участі в страйку;
- постійно інформувати працівників про хід вирішення колективного трудового спору;
4.2.10. забезпечити дотримання найманими працівниками, які є учасниками колективного трудового спору, законності і громадського порядку;
4.2.11. використати для врегулювання колективного трудового спору всі можливості, не заборонені законодавством.
5. Повноваження представницького органу (особи) найманих працівників або профспілки в процесі розгляду вимог найманих працівників або профспілки, прийняття рішення про вступ в колективний трудовий спір.
5.1. Уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників або профспілки в процесі розгляду вимог найманих працівників або профспілки:
- оформляє відповідним протоколом вимоги найманих працівників, профспілки чи об'єднання профспілок, інших уповноважених найманими працівниками органів і надсилає їх власнику або уповноваженому ним органу (представнику);
- разом із протоколом про затвердження вимог найманих працівників або профспілки надсилає власнику або уповноваженому ним органу (представнику) рішення про визначення органу чи особи, які будуть представляти їх інтереси;
- вручає вимоги власнику або уповноваженому ним органу (представнику) із фіксуванням факту вручення в журналі або в інших реєстраційних формах обліку вхідної кореспонденції або в формі підпису безпосередньо власника або керівника уповноваженого власником органу (представника) на другому примірнику вимог, що залишається в уповноваженого представницького органу (особи) найманих працівників або профспілки або поштовим документом (квитанція), що підтверджує відправку вимог рекомендованим листом.
5.2. Уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників або профспілки в процесі розгляду вимог найманих працівників або профспілки має право:
- отримувати від власника або уповноваженого ним органу (представника) в триденний строк з дня одержання власником або уповноваженим ним органом (представником) вимог рішення про розгляд вимог найманих працівників або профспілки разом із соціально-економічними обґрунтуваннями;
- невідкладно отримувати від уповноваженого власником органу (представника), якщо після юридичного та економічного аналізу вимог буде встановлено, що їх задоволення виходить за межі компетенції уповноваженого власником органу (представника), повідомлення про надіслання вимог на розгляд власнику або вищестоящому органу управління, який зобов'язаний розглянути ці вимоги протягом трьох днів;
- отримувати від власника чи від відповідного вищестоящого органу управління в установлені строки рішення про розгляд вимог найманих працівників або профспілки разом із соціально-економічним обґрунтуванням.
5.3. Уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників або профспілки:
5.3.1. за результатами розгляду рішення власника або уповноваженого ним органу (представника) вимог найманих працівників або профспілки приймає рішення:
- або про згоду із рішенням власника щодо задоволення вимог найманих працівників або профспілки;
- або про незгоду із рішенням власника або уповноваженого ним органу (представника) і вступ у колективний трудовий спір;
5.3.2. приймає рішення про вступ у колективний трудовий спір, якщо строки розгляду власником або уповноваженим ним органом (представником) вимог найманих працівників або профспілки закінчилися, а відповідь від власника або уповноваженого ним органу (представника) не надійшла;
5.4. Рішення уповноваженого представницького органу найманих працівників або профспілки про вступ у колективний трудовий спір у зв'язку з незгодою з рішенням власника чи уповноваженого ним органу (представника) або із закінченням строків розгляду вимог і ненадходженням відповіді від власника передбачає зазначення причин і дати вступу у колективний трудовий спір, необхідність надсилання письмових інформацій про вступ в колективний трудовий спір власнику чи уповноваженому ним органу (представнику), місцевому органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням підприємства та НСПП.
5.5. Уповноважений представницький орган найманих працівників або профспілки надсилає у триденний строк з дня прийняття рішення про вступ у колективний трудовий спір письмову інформацію про виникнення колективного трудового спору власнику або уповноваженому ним органу (представнику), місцевому органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням підприємства, установи, організації та Національній службі посередництва і примирення або її відділенням в Автономній Республіці Крим та областях.
6. Повноваження представницького органу (особи) при розгляді колективного трудового спору примирною комісією
6.1. Уповноважений представницький орган найманих працівників або профспілки в процесі утворення примирної комісії:
- направляє власнику або уповноваженому ним органу (представнику) пропозиції про утворення примирної комісії та про її кількісний склад;
- підписує із власником або уповноваженим ним органом (представником) угоду про утворення примирної комісії та про її кількісний склад;
- приймає рішення про визначення своїх представників до складу примирної комісії;
- підписує із власником або уповноваженим ним органом (представником) угоду про персональний склад примирної комісії;
- підписує із власником або уповноваженим ним органом (представником) угоду про умови здійснення організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи примирної комісії.
6.2. Уповноважений представницький орган найманих працівників або профспілки в процесі роботи примирної комісії:
- бере участь в роботі примирної комісії;
- надає примирній комісії інформацію, необхідну для ведення переговорів;
- на прохання примирної комісії звертається до НСПП про направлення для участі в роботі примирної комісії спеціалістів і експертів НСПП.
6.3. Уповноважений представницький орган найманих працівників або профспілки у разі прийняття примирною комісією рішення про залучення до свого складу незалежного посередника:
- звертається до НСПП з проханням внести пропозицію про кандидатуру незалежного посередника;
- підписує з власником або уповноваженим ним органом (представником) угоду про залучення до участі в роботі примирної комісії незалежного посередника, проведення сторонами колективного трудового спору оплати праці незалежного посередника в розмірі не менше середньомісячної заробітної плати, відшкодування витрат, пов'язаних з участю у примирній процедурі.
7. Повноваження представницького органу (особи) при розгляді колективного трудового спору трудовим арбітражем
7.1. Уповноважений представницький орган найманих працівників або профспілки в процесі утворення трудового арбітражу:
- направляє власнику або уповноваженому ним органу (представнику) пропозиції про утворення трудового арбітражу та про його кількісний склад;
- підписує із власником або уповноваженим ним органом (представником) угоду про утворення трудового арбітражу та про його кількісний склад;
- підписує із власником або уповноваженим ним органом (представником), у разі досягнення згоди, угоду про обов'язковість для виконання рішення трудового арбітражу про вирішення коллективного трудового спору (конфлікту);
- звертається до НСПП з проханням запропонувати кандидатури членів трудового арбітражу;
- підписує із власником або уповноваженим ним органом (представником) угоду про персональний склад трудового арбітражу та проведення сторонами колективного трудового спору оплати праці членів трудового арбітражу в розмірі не менше середньомісячної заробітної плати, відшкодування витрат, пов'язаних з участю у примирній процедурі;
- підписує із власником або уповноваженим ним органом (представником) угоду про умови здійснення організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи трудового арбітражу.
7.2. Уповноважений представницький орган найманих працівників або профспілки в процесі роботи трудового арбітражу:
- в обов'язковому порядку бере участь в роботі трудового арбітражу;
- надає трудовому арбітражу інформацію, необхідну для розгляду колективного трудового спору і прийняття рішення;
- за рішенням трудового арбітражу звертається до НСПП з проханням про направлення для участі в роботі трудового арбітражу спеціалістів і експертів НСПП.
8. Повноваження уповноваженого представницького органу (особи) найманих працівників або профспілки під час страйку 
8.1. Уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників або профспілки в разі визначення його органом (особою) що очолює страйк:
8.1.1. письмово попереджає власника або уповноважений ним орган (представника) про прийняття рішення про оголошення страйку не пізніш ніж за сім днів до початку страйку, а у разі прийняття рішення про страйк на безперервно діючому виробництві - за п'ятнадцять днів;
8.1.2. проводить переговори, консультації від імені страйкуючих з власником або уповноваженим ним органом (представником), органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування;
8.1.3. забезпечує дотримання учасниками страйку громадського порядку, цілісності майна, недопущення заподіяння шкоди життю і здоров'ю людей;
8.1.4. погоджує із власником або уповноваженим ним органом (представником) місцеперебування під час страйку працівників, які беруть у ньому участь;
8.1.5. у разі проведення зборів, мітингів, пікетів за межами підприємства повідомляє про це місцевий орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування не пізніш ніж за три дні;
8.1.6. сприяє власнику або уповноваженому ним органу (представнику) в здійсненні мінімуму необхідних робіт (послуг), що виконуватимуться на підприємстві, в установі, організації з метою забезпечення життєдіяльності підприємства, установи, організації під час страйку;
8.1.7. попереджає страйкуючих про протизаконність недопуску на територію підприємств, установ, організацій управлінського персоналу та працівників, які не беруть участь в страйку;
8.1.8. у разі визнання судом страйку незаконним проводить збори (конференцію), на яких оприлюднює рішення суду і приймає рішення про припинення або відміну оголошеного страйку;
8.1.9. постійно інформує працівників про хід вирішення колективного трудового спору;
8.1.10. надає інформацію на вимогу власника або уповноваженого ним органу (представника) щодо термінів та умов проведення страйку;
8.1.11. не пізніш ніж за три дні погоджує із власником або уповноваженим ним органом (представником) проведення акцій протесту на території підприємства;
8.1.12. попереджує факти недопуску страйкуючими на підприємство, в установу, організацію управлінського персоналу та працівників, які не беруть участі в страйку;
8.1.13. надає інформацію на запити НСПП;
8.1.14. використовує для врегулювання колективного трудового спору всі можливості, не заборонені законом;
8.1.15. приймає рішення про припинення страйку і підписання угоди з власником або уповноваженим ним органом (представником).
8.2. Уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників або профспілки в разі визначення його органом (особою) що очолює страйк, має право:
8.2.1. від імені страйкуючих проводити переговори, консультації з власником або уповноваженим ним органом (представником), органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування;
8.2.2. отримувати інформацію від власника або уповноваженого ним органу (представника) стосовно стану виконання вимог найманих працівників або профспілки;
8.2.3. здійснювати управління страйковим фондом у випадку його створення;
8.2.4. ініціювати створення узгоджувальної комісії та брати участь в її роботі;
8.2.5. організовувати та проводити збори, мітинги, пікети з метою виконання вимог найманих працівників або профспілки;
8.2.6. приймати рішення про припинення страйку;
8.2.7. підписувати угоду про вирішення колективного трудового спору з власником або уповноваженим ним органом (представником);
8.2.8. отримувати необхідні роз'яснення та консультації від НСПП.
8.3. Уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників або профспілки в разі визначення його органом (особою) що очолює страйк, зобов'язаний під час страйку не лише дотримуватися вимог чинного законодавства в своїх діях та при прийнятті рішень по скеровуванню дій страйкуючих, але й забезпечувати дотримання законодавства з боку учасників страйку.
8.4. Повноваження уповноваженого представницького органу (особи) найманих працівників або профспілки як органу (особи), що очолює страйк, припиняються після підписання угоди про вирішення колективного трудового спору, а також у разі прийняття судом рішення про визнання страйку незаконним.
8.5. Уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників або профспілки як орган (особа), що очолює страйк діє під час страйку в межах прав, передбачених Законом (137/98-ВР), інформує працівників про хід вирішення колективного трудового спору (конфлікту).
9. Повноваження представницького органу (особи) найманих працівників або профспілки в процесі виконання рішень примирних органів (примирної комісії, примирної комісії за участю незалежного посередника, трудового арбітражу), рішень НСПП та угод про вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) під час страйку
9.1. Уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників або профспілки:
- вживає в межах своїх повноважень всі передбачені чинними законодавчими та нормативно-правовими актами України заходи щодо виконання примирних органів (примирної комісії, примирної комісії за участю незалежного посередника, трудового арбітражу), рішень НСПП, угод про вирішення колективних трудових спорів під час страйку;
- направляє у разі звернення примирної комісії або трудового арбітражу їх рішення власнику або уповноваженому ним органу (представнику) для вирішення;
- розглядає в триденний строк рішення примирних органів (примирної комісії, примирної комісії за участю незалежного посередника, трудового арбітражу), а в семиденний строк рішення НСПП, в частині, що його стосується, приймає за результатами розгляду відповідне рішення і у вищевказані строки направляє його власнику або уповноваженому ним органу (представнику) та НСПП або її відповідному відділенню в Автономній Республіці Крим та областях;
- звертається в разі невиконання або зволікання у виконанні рішень примирних органів (примирної комісії, примирної комісії за участю незалежного посередника, трудового арбітражу), угод про вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) під час страйку власником або уповноваженим ним органом (представником) за сприянням у їх виконанні до НСПП.
9.2. Представницький орган (особа) найманих працівників або профспілки має право:
- отримувати для здійснення своїх повноважень у встановленому порядку необхідні документи від власника або уповноваженого ним органу (представника) про хід виконання рішень примирних органів (примирної комісії, примирної комісії за участю незалежного посередника, трудового арбітражу), рішень НСПП, угод про вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) під час страйку;
- залучати в установленому порядку працівників НСПП та її відділень в Автономній Республіці Крим та областях до інформаційного, методичного і організаційного забезпечення виконання рішень примирних органів (примирної комісії, примирної комісії за участю незалежного посередника, трудового арбітражу), рішень НСПП, угод про вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) під час страйку;
- отримувати консультативну і методичну допомогу НСПП та її відділень в Автономній Республіці Крим та областях;
- вносити пропозиції власнику або уповноваженому ним органу (представнику) щодо укладення угоди про вирішення колективного трудового спору (конфлікту);
- приймати рішення про припинення колективного трудового спору (конфлікту).
9.3. Відповідно до частини другої статті 13 Закону ( 137/98-ВР ) уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників або профспілки зобов'язаний використати для врегулювання колективного трудового спору всі можливості, не заборонені законодавством.
10. Забезпечення гарантій членам уповноваженого представницького органу (особі) найманих працівників або профспілки
10.1. Діяльність члена уповноваженого представницького органу (особи) найманих працівників або профспілки в ході колективного трудового спору не може зазнавати втручання будь-якого органу, організації, фізичної особи, окрім сторони, яка надала йому статус члена представницького органу (особи), у межах, обумовлених Законом (137/98-ВР) та цим Положенням. Втручання, спрямоване на перешкоджання діяльності члена уповноваженого представницького органу (особи) найманих працівників або профспілки та створення умов, що мають на меті примусити члена уповноваженого представницького органу (особи) найманих працівників або профспілки прийняти необ'єктивне рішення, тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України.
10.2. Наймані працівники - члени уповноваженого представницького органу (особа) найманих працівників або профспілки подають на ім'я власника або уповноваженого ним органу (представника) особисті заяви про надання вільного від роботи часу із збереженням за місцем роботи середньої заробітної плати на час їх роботи по представництву інтересів найманих працівників в колективному трудовому спорі, а власник або уповноважений ним орган (представник) зобов'язаний видати наказ (розпорядження) про надання найманим працівникам - членам уповноваженогопредставницького органу (особі) найманих працівників абопрофспілки вільного від роботи часу із збереженням за місцемроботи середньої заробітної плати на час їх роботи попредставництву інтересів найманих працівників або профспілки (начас засідань представницького органу, примирної комісії, трудовогоарбітражу).  
10.3. Найманим працівникам - членам уповноваженогопредставницького органу (особі) найманих працівників абопрофспілки вільний від роботи час із збереженням середньоїзаробітної плати для участі в роботі по представництву інтересівнайманих працівників або профспілки може надаватися на умовах,передбачених колективним договором чи угодою для членів виборнихпрофспілкових органів, не звільнених від виробничих чи службовихобов'язків.
10.4. Член уповноваженого представницького органу (особа)найманих працівників може бути позбавлений свого статусу тавідкликаний із складу уповноваженого представницького органу зодночасною заміною іншим представником найманих працівників лишеза рішенням найманих працівників, які надали йому відповідніповноваження, або шляхом самовідводу. У разі заміни або відкликання члена уповноваженогопредставницького органу (особи) найманих працівників абопрофспілки до наказу (розпорядження) власника або уповноваженогоним органу (представника) про надання найманим працівникам -членам уповноваженого представницького органу (особі) найманихпрацівників або профспілки вільного від роботи часу із збереженнямза місцем роботи середньої заробітної плати для виконання їхповноважень по представництву інтересів найманих працівників абопрофспілки, вносяться відповідні зміни.
10.5. Зміна умов трудового договору, оплати праці,притягнення до дисциплінарної відповідальності найманихпрацівників - членів уповноваженого представницького органу(особи) найманих працівників або профспілки в періодпредставництва інтересів найманих працівників або профспілки вколективному трудовому спорі не допускається. Звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ниморгану (представника) найманих працівників, які обиралися доскладу уповноваженого представницького органу (особи) найманихпрацівників або профспілки, не допускається протягом року післязакінчення колективного трудового спору (крім випадків повноїліквідації підприємства, установи, організації, виявленоїневідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботіу зв'язку із стано
Категорія: Нормативно-правові акти НСПП | Додав: Ветрик
Переглядів: 449 | Завантажень: 77 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Copyright MyCorp © 2019
Календар


Статистика

Безкоштовний хостинг uCoz