Понеділок, 17.06.2019, 21:39

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Хмельницькій області· RSS
Меню сайту
Форма входу
Категорії розділу
Закони України [1]
Укази Президента України [1]
Нормативно-правові акти НСПП [11]
Пошук
 Нормативно-правова база
Головна » Файли » Нормативно-правові акти НСПП

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС СТРАЙКУ
[ Викачати з сервера (20.5 Kb) ] 18.05.2010, 17:21
ПРАВИЛА
поведінки найманих працівників, органів профспілки, іншого уповноваженого ними органу, власника або уповноваженого ним органу (представника), органу (особи), що очолює страйк, під час страйку

Відповідно до статті 44 Конституції України ( 254к/96-ВР ) ті, хто працюють, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.
Порядок здійснення права на страйк визначений положеннями розділу IV "Страйк" Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" (137/98-ВР ).
Розділом XIV Положення про порядок проведення примирних процедур по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення (далі - НСПП) від 24.04.01 N 92 ( v0092299-01 ) із наступними змінами і доповненнями, Положення про порядок проведення страйку як крайнього засобу вирішення колективного трудового спору (конфлікту) та примирних процедур під час страйку, затвердженим наказом НСПП від 04.08.2004 року № 113,визначений порядок проведення примирних процедур під час страйків.
(Частина 3 преамбули викладено в редакції Наказ Національної служби посередництва і примирення N 20 від 07.02.2005)
Процедура страйку, яка передбачена Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ) та нормативними актами НСПП, потребує дуже чіткої регламентації поведінки працівників, які беруть в ньому участь, органу профспілки або іншого органу, уповноваженого представляти їх інтереси, та власника або уповноваженого ним органу (представника), тобто всіх учасників цього крайнього засобу вирішення колективного трудового спору.
Виходячи із зазначеного вище, були вироблені ці Правила з метою упорядкування поведінки сторін колективного трудового спору при застосуванні страйку.

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Співвідношення Правил і чинних законодавчих та
нормативних актів про порядок вирішення колективних трудових спорів

Норми цих Правил не відмінюють і не замінюють положень чинних законодавчих та нормативно-правових актів щодо порядку врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів) та проведення страйків як крайніх засобів вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), а лише конкретизують їх окремі положення відносно поведінки учасників.

Стаття 2. Дія правил за предметом, колом осіб та в часі

Дія цих Правил поширюється на найманих працівників, орган профспілки або інший уповноважений найманими працівниками орган, власника або уповноважений ним орган (представника), орган (особу), що очолює страйк, під час страйку.
Дія цих Правил поширюється на відносини, що виникли після їх прийняття.

Стаття 3. Тлумачення Правил

Право офіційного тлумачення цих Правил належить виключно НСПП.

Розділ II. Правила поведінки найманих працівників під час страйку

Стаття 4. Права найманих працівників, які беруть участь у страйку

Наймані працівники, які беруть участь у страйку, під час його проведення мають право:
- отримувати роз'яснення та консультації від НСПП та її відділень в Автономній Республіці Крим та областях;
- особисто вільно висловлювати свою волю щодо оголошення страйку та участі в страйку, що повинно бути закріплено у рішенні загальних зборів (конференції) трудового колективу;
- особисто обирати членів органу, який очолює страйк, та бути обраним до такого органу;
- бути обраним та брати участь в роботі примирних органів з метою врегулювання колективного трудового спору (конфлікту);
- брати участь в утворенні страйкового фонду з добровільних внесків і пожертвувань;
- брати участь у проведенні зборів, мітингів, пікетів з метою виконання висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог;
- отримувати матеріальну допомогу із страйкового фонду в разі його утворення;
- здійснювати контроль за виконанням угоди про вирішення колективного трудового спору (конфлікту);
- отримувати компенсацію збитків в розмірі, визначеному судом, в разі, якщо буде доведено, що власник або уповноважений ним орган (представник) порушив Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ), внаслідок чого склалися умови для страйку.

Стаття 5. Права найманих працівників, які не беруть участь у страйку

Наймані працівники, які не беруть участь у страйку, мають право:
- в разі неможливості забезпечення нормального функціонування підприємства - на збереження заробітної плати у розмірі, не нижчому від встановленого законодавством та колективним договором, як за час простою не з вини працівника. Це право забезпечується працівникові при наявності письмової заяви на ім'я керівника підприємства про неможливість виконання обов'язків у зв'язку із зупинкою виробництва на час страйку;
- в разі можливості нормального функціонування підприємства - на допуск на підприємство, в окремі його структурні підрозділи.

Стаття 6. Обов'язки найманих працівників, які беруть участь у страйку

Наймані працівники, які беруть участь у страйку, зобов'язані:
- прийняти та затвердити на загальних зборах (конференції) рішення про оголошення страйку, оформити його протоколом;
- чітко виконувати вимоги законодавства щодо порядку проведення страйку;
- додержуватися законності та громадського порядку;
- дотримуватися вимог щодо забезпечення під час страйку життєздатності підприємства, збереження майна, недопущення загрози життю і здоров'ю людей, навколишньому середовищу;
- у разі визнання в установленому Законом порядку страйку незаконним виконати рішення суду щодо його припинення та стати до роботи.

Стаття 7. Дотримання законності найманими працівниками під час страйку

У ході участі у страйку наймані працівники зобов'язані дотримуватися вимог чинного законодавства України, насамперед Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ) та цих Правил, пам'ятати, що застосовуючи страйк як засіб захисту своїх прав, не можна порушувати права інших людей.
Наймані працівники під час страйку не мають права вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам, а саме:
- порушувати громадський порядок;
- вчиняти дії, які можуть становити загрозу життю і здоров'ю людей, навколишньому природному середовищу;
- чинити опір законним діям власника або уповноваженого ним органу (представника) щодо забезпечення життєдіяльності та нормального функціонування підприємства;
- створювати перешкоди для доступу на підприємство, в установу, організацію управлінського персоналу та працівників, які не беруть участі у страйку;
- примушувати інших працівників до участі у страйку.

Стаття 8. Правові наслідки порушення вимог чинного законодавства
та цих Правил найманими працівниками під час страйку

У разі порушення найманими працівниками під час страйку вимог чинного законодавства та цих Правил до них можуть бути застосовані заходи відповідальності, передбачені статтями 28, 29, 30, 33 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ).

Розділ III. Правила поведінки органу профспілки, іншого уповноваженого працівниками органу (особи) під час страйку

Стаття 9. Права органу профспілки, іншого уповноваженого працівниками
органу (особи) під час страйку

Орган профспілки, інший уповноважений найманими працівниками представляти їх інтереси в колективному трудовому спорі орган (особа) мають право:
- отримувати всі необхідні роз'яснення та консультації щодо процедури вирішення колективного трудового спору (конфлікту) від працівників НСПП та її відділень в Автономній Республіці Крим та областях;
- отримувати від власника або уповноваженого ними органу (представника) відповіді та будь-яку інформацію для підготовки висновків щодо необхідності застосування страйку як крайнього засобу вирішення колективного трудового спору (конфлікту);
- бути визначеним як орган, що очолює страйк;
- звертатися до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, НСПП та її відділень в Автономній Республіці Крим та областях за отриманням інформації, необхідної для вирішення колективного трудового спору (конфлікту);
- контролювати виконання угод між сторонами колективного трудового спору (конфлікту);
- вимагати в судовому порядку компенсації збитків учасникам страйку, в разі, якщо власник або уповноважений ним орган (представник) порушив закони України, внаслідок чого склалися умови для страйку і страйк закінчився повним чи частковим задоволенням вимог найманих працівників або профспілки.

Стаття 10. Обов'язки органу профспілки, іншого уповноваженого
найманими працівниками органу (особи) під час страйку

Орган профспілки, інший орган (особа), уповноважений представляти інтереси найманих працівників в колективному трудовому спорі (конфлікті) під час страйку, зобов'язаний:
- дотримуватися вимог Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР );
- у разі вирішення колективного трудового спору (конфлікту) на виробничому рівні підготувати на своєму засіданні та направити на обговорення загальним зборам (конференції) найманих працівників подання про оголошення страйку. Подання оформлюється протоколом та повинно містити вимоги найманих працівників, що були предметом колективного трудового спору (конфлікту); причини, через які примирні процедури не привели до його вирішення; обґрунтування того, що розбіжності не можуть бути вирішені іншим засобом, окрім страйку;
- у разі виникнення колективного трудового спору (конфлікту) на галузевому або територіальному рівні, на своєму засіданні підготувати, затвердити та направити на обговорення загальних зборів (конференцій) найманих працівників підприємств, установ, організацій відповідної галузі або території рекомендації про оголошення страйку, які оформляються протоколом засідання. Рекомендації про оголошення страйку повинні містити: перелік розбіжностей сторін, які стали підставою для оголошення і проведення страйку; дату і час початку страйку, його тривалість та передбачувану кількість учасників; назву органу, який очолює страйк; представників працівників, уповноважених на участь в примирних процедурах під час проведення страйку; пропозиції щодо мінімуму необхідних робіт, що виконуватимуться в період страйку на підприємствах, в установах чи організаціях відповідної адміністративно-територіальної одиниці або відповідної галузі;
- незалежно від рівня колективного трудового спору (конфлікту) на зборах (конференціях) при прийнятті рішення про оголошення страйку попередити найманих працівників про необхідність під час страйку чіткого дотримання вимог Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ), додержання законності та громадського порядку, недопущення дій, які можуть становити загрозу життю і здоров'ю людей, навколишньому природному середовищу, недопущення вчинення перешкод власникам або уповноваженим ними органам (представникам) по забезпеченню життєздатності та нормального функціонування підприємств, установ, організацій, збереження майна;
- попередити найманих працівників про відповідальність за вчинення дій, які перешкоджають доступу на територію підприємств, установ і організацій під час страйку управлінського персоналу та працівників, які не беруть участь у страйку;
- попередити найманих працівників про відповідальність за участь у страйку в разі визнання його в судовому порядку незаконним;
- роз'яснити найманим працівникам наслідки участі у страйку;
- надавати інформацію на запити НСПП та її відділень в Автономній Республіці Крим та областях.

Стаття 11. Дотримання законності з боку органу профспілки, іншого
уповноваженого працівниками органу (особи) під час страйку

Відповідно до положень частини другої статті 3 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ) орган профспілки, інший уповноважений працівниками на представництво орган (особа) є єдиним повноважним представником найманих працівників до моменту припинення колективного трудового спору (конфлікту). Тому цей представницький орган під час проведення найманими працівниками страйку, навіть якщо він не є органом, який очолює страйк, повинен дотримуватися чинного законодавства і цих Правил та забезпечити його дотримання з боку найманих працівників, які беруть участь у страйку.
Під час прийняття рішення про страйк та проведення страйку представницький орган найманих працівників не має права:
- примушувати працівників до участі в страйку;
- закликати працівників до вчинення дій, які перешкоджають нормальному функціонуванню підприємств, установ, організацій під час страйку;
- перешкоджати припиненню незаконного страйку.

Стаття 12. Правові наслідки порушення органом профспілки,
іншим уповноваженим найманими працівниками органом (особою)
вимог чинного законодавства та цих Правил

У разі недотримання під час страйку органом профспілки, іншим уповноваженим найманими працівниками органом (особою) вимог чинного законодавства та цих Правил, до них можуть бути застосовані заходи відповідальності, які передбачені статтею 29, частиною другою статті 31, статтями 32, 33 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ).

Розділ IV. Правила поведінки під час страйку особи або членів
органу, що очолює страйк

Стаття 13. Порядок набуття та припинення повноважень
органу (особи), що очолює страйк

На виробничому рівні орган (особа), що очолює страйк, визначається загальними зборами (конференцією) найманих працівників одночасно з прийняттям рішення про оголошення страйку, про що вказується в протоколі зборів та в рішенні про оголошення страйку.
На галузевому чи територіальному рівні орган (особа), що очолює страйк, визначається конференцією, зборами, пленумом чи іншим виборним органом представників найманих працівників, профспілкових чи інших організацій працівників, уповноважених представляти відповідні трудові колективи, одночасно з прийняттям рекомендацій про оголошення страйку.
Повноваження органу (особи) як керівника страйку припиняються, якщо сторони підписали угоду про врегулювання колективного трудового спору (конфлікту), а також у разі прийняття рішення про відміну або припинення страйку, у разі прийняття судом рішення про визнання страйку незаконним.

Стаття 14. Права органу (особи), що очолює страйк

Орган (особа), що очолює страйк, має право:
- від імені страйкуючих проводити переговори, консультації з власником або уповноваженим ним органом (представником), органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування;
- отримувати інформацію від власника або уповноваженого ним органу (представника) стосовно стану виконання вимог найманих працівників або профспілки;
- управляти страйковим фондом у випадку його створення;
- ініціювати створення примирних органів та брати участь в їх роботі;
- організовувати та проводити збори, мітинги, пікети з метою виконання висунутих найманими працівниками вимог;
- приймати рішення про припинення страйку і підписання угоди з власником;
- отримувати всі необхідні роз'яснення та консультації від НСПП та її відділень в Автономній Республіці Крим та областях.

Стаття 15. Обов'язки органу (особи), що очолює страйк

Орган (особа), що очолює страйк, зобов'язаний:
- дотримуватися вимог Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР );
- письмово попередити про страйк власника або уповноважений ним орган (представника) не пізніш як за сім днів до початку страйку, а у разі прийняття рішення про страйк на безперервно діючому виробництві - за п'ятнадцять днів;
- погодити із власником або уповноваженим ним органом (представником) місцеперебування під час страйку працівників, які беруть у ньому участь;
- у разі проведення зборів, мітингів, пікетів за межами підприємства повідомити про це місцевий орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування не пізніш ніж за три дні;
- забезпечувати дотримання учасниками страйку законності та громадського порядку, недопущення заподіяння шкоди життю і здоров'ю людей;
- вжити необхідних заходів по забезпеченню під час страйку життєдіяльності підприємства, збереження майна, недопущення загрози навколишньому природному середовищу;
- попередити страйкуючих про протизаконність недопуску на територію підприємств, установ, організацій управлінського персоналу та працівників, які не беруть участь в страйку;
- підготувати фінансовий звіт про витрати страйкового фонду;
- скласти повноваження після прийняття рішення про припинення страйку;
- у разі визнання страйку незаконним провести збори (конференцію), на яких оприлюднити рішення суду, запропонувати прийняти рішення про припинення страйку або відміну рішення про страйк;
- постійно інформувати працівників про хід вирішення колективного трудового спору;
- надавати інформацію на вимогу власника або уповноваженого ним органу (представника) щодо термінів та умов проведення страйку;
- не пізніш ніж за три дні погоджувати із власником або уповноваженим ним органом (представником) проведення акцій протесту на території підприємства;
- надавати інформацію на запити НСПП та її відділень в Автономній Республіці Крим та областях;
- використати для врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів) всі можливості, не заборонені законом.

Стаття 16. Дотримання законності під час страйку органом (особою),
що очолює страйк

Орган (особа), який очолює страйк, зобов'язаний під час страйку не лише дотримуватися вимог чинного законодавства в своїх діях та при прийнятті рішень по скеровуванню дій страйкуючих але й забезпечувати дотримання законодавства з боку учасників страйку.
Орган (особа), який очолює страйк, не має права:
- ухилятися від проведення примирних процедур під час страйку;
- перешкоджати виконанню рішення суду про визнання страйку незаконним;
- перешкоджати заходам власника або уповноваженого ним органу (представника) по забезпеченню життєдіяльності підприємства та його функціонування;
- закликати страйкуючих до вчинення дій, які можуть створювати загрозу життю і здоров'ю людей та навколишньому природному середовищу, примушувати працівників до участі у страйку.

Стаття 17. Правові наслідки для органу (особи), що очолює страйк,
у разі недотримання вимог чинного законодавства України та цих Правил

У разі недотримання органом (особою), що очолює страйк, під час страйку вимог чинного законодавства та цих Правил, до нього можуть бути застосовані заходи відповідальності, передбачені статтею 29, частиною другою статті 31, статтями 32, 33 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" (137/98-ВР ).

Розділ V. Правила поведінки власника або уповноваженого ним
органу (представника) під час страйку

Стаття 18. Права власника або уповноваженого ним органу під час страйку

Під час страйку власник або уповноважений ним орган має право:
- у терміни, визначені Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ), отримати від органу (особи), що очолює страйк, повідомлення про оголошення страйку;
- отримати від уповноваженого найманими працівниками органу (особи) інформацію та матеріали з поясненнями причин прийняття рішення про оголошення страйку;
- отримати від органу (особи), що очолює страйк, офіційне підтвердження дотримання передбаченого Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ) порядку прийняття рішення про оголошення страйку;
- при наявності визначених чинним законодавством підстав заборонити перебування страйкуючих на території підприємства, установи, організації або проведення акцій протесту під час страйку;
- приймати на роботу тимчасових працівників для заміни страйкуючих на робочих місцях;
- звернутися до суду із заявою про визнання страйку незаконним;
- отримувати роз'яснення та консультації від НСПП та її відділень в Автономній Республіці Крим та областях;
- вимагати від органу (особи), що очолює страйк, від страйкуючих додержання законності та громадського порядку;
- у разі місцеперебування страйкуючих на території підприємства, установи, організації вимагати від органу (особи), що очолює страйк, а також від страйкуючих дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку, дотримання права на нормальні умови праці тих, хто не бере участі у страйку, недопущення дій, які б перешкоджали забезпеченню життєдіяльності підприємства, збереження майна;
- ініціювати проведення примирних процедур та брати участь в їх роботі;
- підписувати угоду про врегулювання колективного трудового спору (конфлікту).

Стаття 19. Обов'язки власника або уповноваженого ним органу
(представника) під час страйку

Під час страйку власник або уповноважений ним орган (представник) зобов'язаний:
- дотримуватися вимог Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ) та вимог чинного законодавства;
- розглянути отримане повідомлення про оголошення страйку та попередити постачальників і споживачів, транспортні організації щодо рішення найманих працівників про оголошення страйку;
- разом із органом (особою), що очолює страйк, розглянути питання місцеперебування під час страйку працівників, які беруть у ньому участь;
- своєчасно повідомити орган (особу), що очолює страйк, про погодження або обгрунтовану відмову у погоджені питань про проведення акцій протесту на території підприємства, установи, організації;
- вжити необхідних заходів до забезпечення під час страйку життєдіяльності підприємства, збереження майна, додержання законності та громадського порядку, недопущення загрози життю і здоров'ю людей, навколишньому природному середовищу;
- звернутися із заявою до відповідних правоохоронних органів у разі перешкоджання з боку страйкуючих нормальному функціонуванню підприємства та наявності протизаконних фактів недопуску на територію підприємства, установи, організації управлінського персоналу та працівників, які не беруть у ньому участь, що може становити загрозу життєдіяльності підприємства, життю і здоров'ю людей, навколишньому середовищу;
- вести облік працівників, які не беруть участі у страйку;
- надати належним чином оформлену інформацію за формою "1-ПВ страйк" до відповідного органу статистики та відповідного відділення НСПП не пізніше ніж на наступний день після закінчення страйку;
- забезпечити збереження заробітної плати у розмірі не нижче від установленого законодавством та колективним договором як за час простою не з вини працівника за працівниками, які не брали участі у страйку, але у зв'язку з його проведенням не мали можливості виконувати свої трудові обов'язки;
- своєчасно розглядати пропозиції органу (особи), що очолює страйк, щодо шляхів вирішення колективного трудового спору (конфлікту) та надавати письмові відповіді;
- брати участь у роботі примирних органів з метою вирішення колективного трудового спору (конфлікту) та припинення страйку;
- надавати інформацію, довідки стосовно питань, які стали причиною оголошення страйку, на запити органу (особи), що очолює страйк;
- своєчасно надавати відповіді та будь-яку інформацію необхідну для врегулювання колективного трудового спору (конфлікту) на запити НСПП та її відділень в Автономній Республіці Крим та областях;
- використати для врегулювання колективного трудового спору (конфлікту) всі можливості, не заборонені законом.

Стаття 20. Дотримання законності власником або уповноваженим
ним органом під час страйку

Під час оголошення та проведення страйку власник або уповноважений ним орган (представник) повинен чітко дотримуватися законності та посилити контроль за дотриманням вимог законодавства насамперед про працю на підприємстві, в установі, організації.
Власник або уповноважений ним орган (представник) під час страйку не має права:
- ухилятися від проведення примирних процедур та переговорів;
- відмовляти органу (особі), що очолює страйк, працівникам НСПП та її відділень в Автономній Республіці Крим та областях в наданні інформації, необхідної для врегулювання колективного трудового спору (конфлікту);
- приховувати інформацію про страйк шляхом ненадання звітності за встановленою формою до органів статистики та НСПП;
- перешкоджати участі найманих працівників в страйку будь-яким засобом.

Стаття 21. Правові наслідки недотримання вимог чинного
законодавства та цих Правил власником або уповноваженим ним органом (представником)

У разі недотримання власником або уповноваженим ним органом (представником) під час страйку вимог чинного законодавства та цих Правил до нього можуть бути застосовані заходи відповідальності, передбачені статтями 29, частиною першою статті 31, статтею 33 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".
Категорія: Нормативно-правові акти НСПП | Додав: Ветрик
Переглядів: 478 | Завантажень: 81 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Copyright MyCorp © 2019
Календар


Статистика

Безкоштовний хостинг uCoz