Понеділок, 17.06.2019, 20:43

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Хмельницькій області· RSS
Меню сайту
Форма входу
Категорії розділу
Звіт про результати роботи за 2014 рік (2 розділ) [1]
Звіт про результати роботи за 2014 рік (3-4 розділи) [1]
Звіт про результати роботи за 2014 рік (5-9 розділи) [1]
Звіт про результати роботи за 2014 рік (1 розділ) [1]
Пошук
 
Головна » 2015 » Січень » 28 » Звіт про результати роботи за 2014 рік
17:28
Звіт про результати роботи за 2014 рік

Звіт

про результати роботи відділення Національної служби посередництва і примирення в Хмельницькій області за 2014 рік

 

У межах повноважень, визначених Законом України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” та нормативно-правовими актами НСПП, відділенням НСПП в Хмельницькій області
(далі-Відділення), у взаємодії з відповідними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, упродовж 2014 року вживались правові та організаційні заходи щодо стабілізації стану соціально-трудових відносин, запобігання та своєчасного вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах області, забезпечення, в межах компетенції, розвитку соціального діалогу задля збереження соціальної стабільності у Хмельницькій області.

При цьому, основна увага Відділення була спрямована на вивчення стану соціально-трудових відносин та пошуку шляхів його покращання у трудових колективах підприємств, установ та організацій області, що відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності; здійснення превентивних заходів
по усуненню чинників, що призвели до ускладнення стану соціально-трудових відносин; сприяння зменшенню соціальної напруги та прийняття компромісних рішень між сторонами конфліктів при проведенні акцій соціального протесту; здійснення посередництва між роботодавцями та найманими працівниками
у ході проведення примирних процедур; забезпечення поінформованості громадськості, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, професійних спілок, роботодавців та їх об’єднань про діяльність Національної служби посередництва і примирення та Відділення зокрема, підвищення рівня правової культури учасників соціально-трудових відносин.

  1. Аналіз стану та динаміки соціально-трудових відносин

Проведений фахівцями Відділення аналіз стану та динаміки соціально-трудових відносин за 2014 рік засвідчив, що їх стабільність або ступінь ускладнення значною мірою залежать від загального соціально-економічного стану держави в цілому та в області зокрема, а також

від результатів фінансово-економічної діяльності господарюючих суб’єктів, оперативності та дієвості реагування органів державної влади і органів місцевого самоврядування на випадки погіршення соціальної стабільності
у трудових колективах підприємств, установ та організацій.

В цілому слід зазначити, що незважаючи на негативний вплив кризових явищ в економіці та суспільно-політичному житті держави на соціально-економічний розвиток області, стан соціально-трудових відносин залишався досить стабільним, хоча, на окремих підприємствах періодично виникали випадки його дестабілізації, що були пов’язані, в основному, із існуючою заборгованістю по виплаті заробітної плати.

Загалом процеси, що відбувалися в економіці Хмельниччини упродовж
2014 року в цілому відтворювали загальнодержавну картину розвитку економіки країни та, певною мірою, позначилися і на стані соціально-трудових відносин Подільського краю. Це, зокрема, підтверджується наступними статистичними показниками:

Обсяги промислового виробництва за січень-листопад 2014 року зменшилися порівняно з відповідним періодом минулого року на 3,0% (у січні-листопаді 2013 року – на 3,3%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги випуску продукції скоротилися на 1,7%, у переробній зросли на 4 відсотки. Зросли обсяги виробництва на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – у 1,7 раза, виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 23,6%, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – на 1,1 відсотка. Разом з тим, скоротилися обсяги випуску продукції на підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – на 26,8%, металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 16,8%, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 14,5%, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 11,4 відсотка.

На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва зменшилися на 17,6%, у тому числі у виробництві електроенергії – на 23,8 відсотка.

За січень-листопад 2014 року вироблено 10002,4 млн.кВт.год електроенергії, що на 3131,0 млн.кВт.год менше ніж за січень-листопад 2013 року.

Транспортом області (з урахуванням автомобільних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень-листопад 2014 року перевезено 7,2 млн. тонн вантажів, що на 1,2% більше ніж у січні-листопаді 2013 року, та виконано вантажооборот в обсязі 1623,0 млн. тонно-кілометрів, який зменшився на 6,4 відсотка. Послугами пасажирського транспорту скористалися 104,6 млн. пасажирів (на 6,8% менше) та виконано пасажирську роботу в обсязі 1014,9 млн. пасажиро-кілометрів (на 3,8% менше).

Виробництво продукції сільського господарства за січень-листопад 2014 року у всіх категоріях господарств зросло проти січня-листопада 2013 року на 12,9%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 20,2%, господарствах населення – на 3 відсотки.

Обсяг валової продукції рослинництва збільшився порівняно з відповідним періодом 2013 року на 16,1 відсотка.

Обсяг валової продукції тваринництва зріс проти січня-листопада
2013 року на 5,1%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 12,7 відсотка.

У розвиток економіки області за січень-вересень 2014 року підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування спрямовано 2548,3 млн. грн. капітальних інвестицій, що в порівняних цінах на 10,0% більше обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року. Найвагомішу частку з них (99,6% загального обсягу) складають інвестиції у матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 59,5% усіх інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 36 відсотків.

Основним джерелом інвестування були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 46,3% загального обсягу. Частка коштів населення на будівництво власного житла, становила 32,9%, залучених і запозичених коштів, зокрема, кредитів банків і коштів іноземних інвесторів – 10,4 відсотка.

Найбільшу частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами промисловості (24,8%), сільського, лісового та рибного господарства (22,7%), будівництва (20,6%), сфери адміністративного та допоміжного обслуговування (20,4%).

Капітальні інвестиції в житлове будівництво становили 913,4 млн. грн. (35,8% від загального обсягу), що у 1,8 раза більше ніж у січні-вересні
2013 року.

Будівельними підприємствами усіх форм власності у січні-листопаді 2014 року виконано будівельних робіт на суму 810,0 млн. грн., що у порівнянних цінах на 11,6% менше ніж у січні-листопаді 2013 року.

На загальну тенденцію вплинуло зменшення будівництва інженерних споруд на 41,3 відсотка. Будівництво будівель зросло на 6,3%, у тому числі житлових – на 18,2 відсотка. Водночас будівництво нежитлових будівель зменшилося на 4,3 відсотка.

Підприємствами міста Хмельницький виконано 61,9% загального обсягу будівництва, ще 26,9% – будівельниками міст Кам’янець-Подільський, Нетішин та Шепетівського, Кам’янець-Подільського районів.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 86,7% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, поточний та капітальний ремонти – 7,0% та 6,3%, відповідно.

Індекс споживчих цін (інфляції) у листопаді 2014 року відносно жовтня 2014 року по області становив 101,5%, по Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополь) – 101,9 відсотка. За січень-листопад 2014 року ціни на споживчому ринку зросли на 20,4% (у відповідному періоді минулого року зменшилися на 0,3%).

Зовнішньоторговельна діяльність. Обсяги експорту товарів за січень-жовтень 2014 року становили 383,4 млн. доларів США, імпорту – 292,6 млн. доларів. Порівняно з січнем-жовтнем 2013 року експорт зменшився на 6,2%, імпорт – на 28,5 відсотка. Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 90,8 млн. доларів (за січень-жовтень 2013 року – від’ємне 0,5 млн. доларів).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами із 103 країн світу. До країн Європейського Союзу експортовано 32,6% від загального обсягу експорту, до інших країн – 67,4% (у січні-жовтні 2013 року – відповідно, 30,6% та 69,4%). Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини – 12,4%, Польщі – 5,2%, Франції – 2,1%, Іспанії – 1,8%, Угорщини – 1,7%, Румунії – 1,6 відсотка. Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації – 36,6%, Іраку – 3,5%, Казахстану – 3,1%, Республіки Молдови – 2,9%, Узбекистану – 2,4%, Білорусі – 2,2%, Єгипту – 2 відсотки.

Серед головних країн-партнерів зменшився експорт товарів до Російської Федерації на 22,4%, Казахстану ­– на 15,8%, Франції – 8,1%, Республіки Молдови – на 6,8%, Білорусі – на 2,3 відсотка. Одночасно збільшився експорт до Угорщини у 5,5 раза, Узбекистану – у 2,4 раза, Іраку – у 1,7 раза, Єгипту – у 1,6 раза, Іспанії – на 21,9%, Німеччини – на 15,6%, Румунії – на 11,9%, Польщі – на 11,5 відсотка.

Найбільшими складовими товарної структури експорту було постачання машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, на яке припадало 28,7% від загального обсягу. На продукти рослинного походження припадало 18,4%, живі тварини; продукти тваринного походження – 11,3%, на полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – 6,2 відсотка.

Імпорт з країн Європейського Союзу становив 50,2% від загального обсягу імпорту, з інших країн – 49,8% (за січень-жовтень 2013 року – 53,2% та 46,8%, відповідно). Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини – 17,4%, Польщі – 8,1%, Італії – 3,4%, Румунії – 3,3%, Франції – по 3,0%, Бельгії – 2,6%, Чехії – 2 відсотки. Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації – 14,4%, Китаю – 9,5%, Саудівської Аравії – 7,8%, Туреччини – 3,4%, Білорусі – 3,0%, Індії – 2,3 відсотка.

Вживалися заходи щодо поліпшення ситуації на ринку праці. За січень-листопад 2014 року працевлаштовано 16314 осіб, до громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 5520 осіб, пройшли профнавчання 6157 осіб.

На 01 грудня 2014 року кількість зареєстрованих безробітних становила 13,7 тис. осіб. Число заявлених підприємствами вільних робочих місць і вакантних посад становило 330 вільних робочих місць.

Тенденції щодо рівнів номінальної та реальної заробітної плати. Номінальна заробітна плата одного штатного працівника у жовтні 2014 року становила 2929 грн., що у 2,4 раза вище рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (1218,0 грн.) та на 9,8% більше ніж у жовтні 2013 року. За січень-жовтень 2014 року вона становила 2824 грн. і зросла порівняно з відповідним періодом 2013 року на 8,6 відсотка.

Реальна заробітна плата найманих працівників у жовтні 2014 року відносно вересня 2014 року зменшилася на 0,9%, відносно жовтня 2013 року – на 9,9 відсотка. За січень-жовтень 2014 року порівняно з відповідним періодом минулого року зменшилася на 1,7 відсотка.

За рівнем заробітної плати область посіла 15 місце по Україні.

Найвищий рівень середньої номінальної заробітної плати спостерігався у працівників фінансової та страхової діяльності (5441,0 грн.), промисловості (3659,1 грн.) та державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (3517,6 гривень).

За моніторинговими даними заборгованість із заробітної плати станом
на  29 грудня 2014 року складає 10,8 млн. гривень.

У структурі боргу заборгованість на:

- 30 економічно активних підприємствах складає 5,3 млн. грн. або 49,0%;

- 14 підприємствах-банкрутах – 5,0 млн. грн. або 46,3%;

- 2 економічно неактивних підприємствах – 0,5 млн. грн. або 4,7 відсотків.

 Саме з урахуванням цих загальних тенденцій соціально-економічного розвитку області упродовж 2014 року і була організована робота Відділення. При цьому, при плануванні роботи враховувались прогнозовані висновки розвитку соціально-трудових відносин та виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) в області, матеріали аналітично-інформаційної діяльності Відділення, результати моніторингових досліджень стану соціально – трудових відносин на підприємствах області, а також статистична та інша інформація, отримана від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, професійних спілок, роботодавців та їх об’єднань, працівників позаштатних інституцій НСПП, завідувачів інформаційно-консультаційних центрів та учасників соціально-трудових відносин.

Це дало можливість сконцентрувати зусилля на пріоритетних для Відділення напрямках: промисловості, сільському господарстві, будівництві, транспорті та житлово-комунальному господарстві, де упродовж останніх років періодично загострювався стан соціально-трудових відносин, через існуючі проблеми із виплатою заробітної плати, а також в установах та організаціях бюджетної сфери (освіті, культурі, охороні здоров’я). За результатами проведених Відділенням моніторингових досліджень встановлено, що найбільш проблемними у звітному періоді галузями є будівництво, транспорт та промисловість.

Зокрема, упродовж звітного періоду особлива увага працівників Відділення була зосереджена на вивчені ситуації, що склалася на підприємствах автомобільного транспорту та шляхового господарства.

Так, за результатами здійсненного аналізу стану соціально-трудових відносин та за матеріалами Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації і Головного управління статистики у Хмельницькій області з’ясовано, що на філіях ДП „Хмельницький облавтодор” утворилась значна заборгованість із виплати заробітної плати.

З огляду на це, фахівцями Відділення здійснювався моніторинг стану соціально-трудових відносин у структурних підрозділах (філіях)
ДП „Хмельницький облавтодор”, який засвідчив реальний показник заборгованості із виплати заробітної плати на зазначеному підприємстві
в травні 2014 року у сумі 3087,2 тис. грн., причиною чого стала затримка перерахування коштів за виконані роботи замовником - Службою автодоріг у Хмельницькій області.

Беручи до уваги отриману інформацію, Відділенням вжито ряд заходів задля з’ясування причини виникнення затримки оплати виконаних робіт. За наслідками аналізу отриманої інформації встановлено, що головним розпорядником коштів по фінансуванню виконання дорожніх робіт визначена Державна служба автомобільних доріг України, а Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області є лише одержувачем бюджетних коштів. При цьому, станом на 26.05.2014 р. по розрахункам з замовником – Службою автомобільних доріг у Хмельницькій області рахується заборгованість за виконані роботи ще з грудня 2013 року у сумі 1913,6 тис. грн. Окрім цього, на підприємстві існує значна кредиторська заборгованість.

Слід зазначити, що стан СТВ на підприємстві залишається складним.
За словами т.в.о. директора підприємства Захаренка А.В., на підприємстві
стан соціально-трудових відносин між адміністрацією і працівниками вкрай напружений - працівники філій періодично надсилають на його адресу письмові попередження про можливість початку страйку через невиплату заробітної плати. Керівництво підприємства самостійно не в змозі визначитись з конкретними шляхами виходу із скрутного фінансово-економічного стану у якому опинилось підприємство, а як наслідок цього - у трудовому колективі мають місце приховані прояви протесаної активності.

Саме тому, Відділення продовжує утримувати на обліку стан соціально-трудових відносин у ДП „Хмельницький облавтодор”, а учасникам соціально-трудових відносин надаються рекомендації щодо можливих шляхів покращання ситуації, зокрема, шляхом вступу у колективний трудовий спір.

Досить нестабільним залишається фінансово-господарський стан трудових колективів транспортної галузі, зокрема, у ХКП „Електротранс” (м. Хмельницький), яке упродовж звітного періоду перебувало на обліку Відділення у Базі даних підприємств з підвищеним рівнем конфліктогенності .

Серед основних чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин на підприємстві, Відділення відзначає незадовільний стан надходження субвенції на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій пасажирів. Так, несвоєчасне відшкодування державою субвенції за перевезення пільгової категорії пасажирів вже вкотре призвело до виникнення заборгованості із заробітної плати перед працівниками ХКП „Електротранс”.

Слід зазначити, що при збільшенні з травня 2014 р. вартості проїзду у міжміському, міському та приміському транспорті не в повній мірі враховано значне подорожчання енергоносіїв, паливно-мастильних матеріалів та запчастин, що призводить до невідповідності встановлених нових тарифів на перевезення економічно обґрунтованим витратам транспортних підприємств.

Разом з тим, через систематичне виникнення заборгованості із виплати заробітної плати стан соціально-трудових відносин на ХКП „Електротранс”  лишається напруженим, що призводить до відкритих форм прояву протесаної напруги .

 Так, 27 липня та 13 серпня 2014 року  працівниками комунального підприємства „Електротранс” проведені акцію протесту у формі пікетування Хмельницької міськради з вимогою виплатити заборговану заробітну плату. Мета проведених акції - привернення уваги  Хмельницької міської ради до існуючих соціально-трудових проблем у комунальному підприємстві.

 Водночас, керівництво підприємства у співпраці з міською радою вирішили позитивно питання надходження субвенції на компенсаційні виплати  

за пільговий проїзд окремих категорій пасажирів.

У поточному році Відділення акцентувало свою увагу
на стані соціально-трудових відносин у підприємств будівельної галузі, яка у теперішній час є проблемною. Упродовж поточного року на обліку Відділення у системі запобігання виникненню колективних трудових спорів ( конфліктів) перебували три підприємства цієї галузі, а саме: КП „Хмельницькбудзамовник” (м. Хмельницький), комунальне підприємство „Комбінат благоустрою” м. Кам’янець-Подільський) та Хмельницьке підприємство монтажного управління ВАТ “Теплоенергомонтаж” (м. Нетішин Хмельницької обл.).

За результатами вжитих превентивних заходів у процесі запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), заборгованість найманим працівникам КП „Комбінат благоустрою” у січні поточного року погашено, ХМУ ВАТ “Теплоенергомонтаж” знято з обліку як таке,
що фактично припинило свою діяльність, а на КП „Хмельницькбудзамовник”
 у березні 2014 року зареєстровано колективний трудовий спір.   

Водночас, за результатами проведеного у вересні поточного року фахівцями Відділення аналізу стану соціально-трудових відносин у
КП „Комбінат благоустрою” (м. Кам’янець-Подільський) встановлено наявність ускладнень стану соціально-трудових відносин, пов’язаних із порушенням вимог законодавства про працю в частині нормування і оплати праці. 

Зокрема, за інформацією Департаменту ЖКГ Кам’янець-Подільської міської ради перед комунальним підприємством „Комбінат благоустрою”
за виконані роботи з ремонту доріг станом на 16.09.2014 року заборговано
94,5 тис. грн. Причиною послугувала затримка проведення платежів з боку Управління Державної казначейської служби. Також, за результатами господарської діяльності за 1 півріччя 2014 року підприємство отримало збиток в сумі 231,0 тис. грн.

Упродовж 2014 року спостерігалась досить негативна динаміка стану СТВ на підприємствах області, які відносяться до галузі промисловості. Моніторинговими дослідженнями охоплений стан СТВ на ПАТ „Полонський гірничий комбінат” м. Полонне (заборгованість складає 2315,9 тис. грн.) та Державному підприємстві науково-технічний комплекс „Завод точної механіки” м. Кам’янець-Подільський (заборгованість складає 881,8 тис. грн.),  які знаходяться на обліку Відділення у системі ЗКТС та БДП.

Так, у звітному періоді виникла складна ситуація із виплатою заборгованості із заробітної плати працівникам Державного підприємства „Науково-технічний комплекс „Завод точної механіки”, яке спеціалізується
на розробці та виробництві артилерійсько-стрілецьких озброєнь, забезпечуючи при цьому виконання державних оборонних замовлень Міністерства оборони України та експортні потреби ДК „Укрспецекспорт”. Головними проблемами на підприємстві є відсутність металу та коштів на його придбання; відсутність достатніх коштів для оплати енергоносіїв;  відсутність системи забезпечення боєприпасами для випробувань гармат та прострочена заборгованість основних дебіторів за відвантажену готову продукцію (сума дебіторської заборгованості становить 1973,6 тис. гривень).

На ПАТ „Полонський гірничий комбінат” за І півріччя 2014 року виробництво промислової продукції скоротилося майже удвічі. Причиною цього є те, що основним ринком збуту продукції комбінату були підприємства Російської Федерації. Натепер, через зовнішні чинники, така співпраця призупинилася. Для стабілізації фінансово-економічного становища комбінату райдержадміністрація, разом із керівництвом товариства, займається пошуком нових ринків збуту, які могли б повністю задовольнити потреби підприємства у реалізації готової продукції. На думку керівництва райдержадміністрації, при налагоджені стабільного збуту продукції підприємство в спроможності наростити виробництво і регулярно здійснювати виплату заробітної плати.

У 2014 році спостерігалося  зростання напруженості у трудових колективах житлово-комунальної сфери області.

Так, за результатами проведеного фахівцями Відділення аналізу стану соціально-трудових відносин у  КП «Добробут» (смт. Стара Ушиця) та КП «Міськводоканал» (м. Дунаївці) встановлено наявність ускладнень стану соціально-трудових відносин, пов’язаних із порушенням вимог законодавства про працю в частині нормування і оплати праці. Стан СТВ на цих підприємства були взяті на облік в систему ЗКТС (к).

Під час здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) у КП «Добробут», фахівцями Відділення  рекомендовано вжити  усі можливі заходи до вирішення проблемних питань, пов’язаних з існуючими боргами із виплати заробітної плати. Однак, стан СТВ на зазначеному підприємстві залишається напруженим, тим паче, що до кінця року планується переведення працівників на режим роботи в умовах неповної зайнятості. Станом на 01.11.2014 р. заборгованість із заробітної плати скала 91,2 тис. грн.

Причина ускладнення стану соціально-трудових відносин в
КП «Міськводоканал» (м. Дунаївці) - значна заборгованість із виплати заробітної плати. Зазначена заборгованість виникла внаслідок збереження низки об’єктивних та суб’єктивних факторів економічного характеру, здатних негативно впливати на стан соціально-трудових відносин у трудових колективах житлово-комунальних підприємств, а саме:

- несвоєчасна сплата споживачами коштів за надані послуги;

- збиткова тарифна політика: при формуванні розрахунків кошторисів доходів і витрат своєчасно не враховується збільшення цін на матеріали, паливо, продукцію, тарифи на послуги, а також збільшення мінімальної заробітної плати;

- незадовільний стан фінансування місцевими бюджетами коштів на технічний розвиток підприємств.

Водночас, часткове підвищення тарифів на комунальні послуги з 01 липня 2014 року не покращало фінансово-економічний стан підприємства.

У звітному періоді за результатами моніторингових досліджень Відділенням виявлено ускладнення стану СТВ у окремих закладах галузі освіти.

Зокрема, у Подільському державному аграрно-технічному університеті, яке перебуває на обліку у системі ЗКТС, на початку 2014 року виникла заборгованість із виплати заробітної плати у розмірі 1200,0 тис. грн. Причиною послугувало різке зменшення кількості студентів, які навчаються на платній основі. Як наслідок, університет недоотримав заплановані кошти, у зв’язку
із чим виникла заборгованість із виплати заробітної плати, яка станом
на 01.02.2014 р. зросла до 2458,6 тис. грн. Завдяки спільним зусиллям адміністрації університету та міськадміністрації, у результаті здійснення необхідних заходів (у т.ч. скорочення викладацького складу), вдалося повністю погасити заборгованість із виплати заробітної плати.

Також, упродовж звітного періоду фахівцями Відділення проведено моніторингові дослідження стану соціально-трудових відносин
у Шепетівському технікумі Подільського державного аграрно-технічного університету, оскільки у липні 2014 року цей заклад поповнив перелік підприємств-боржників з виплати заробітної плати з сумою боргу у 266,7 тис.грн. Результати моніторингових досліджень, які проведені Відділенням у взаємодії із фахівцями виконкому Шепетівської міської ради, дозволили виявити причину виникнення заборгованості із виплати заробітної плати, а саме - у зв’язку із переходом Мінагрополітики України на систему фінансування навчальних закладів в залежності від кількості студентів, що навчаються за рахунок коштів державного бюджету, у технікумі виявився їх недобір і, у зв’язку із чим, фінансування Шепетівського технікуму ПДАТУ скоротилось з 3327,4 тис. грн. до 2196,7 тис. грн.

За результатами вжитих Відділенням заходів заборгованість із виплати заробітної плати перед працівниками технікуму погашена. Водночас, Відділення не виключає ймовірності повторного виникнення заборгованості із виплати заробітної плати, а тому фахівці Відділення відслідковуватимуть стан соціально-трудових відносин у Шепетівському технікумі Подільського державного аграрно-технічного університету і надалі.

Підтвердженням накопичення цілого ряду деструктивних факторів у зазначених галузях може слугувати перелік підприємств (за галузями економіки та видами економічної діяльності), які впродовж 2014 року перебували на обліку Відділення у системі БДП та ЗКТС, а саме:

- у Базі даних підприємств, що відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності упродовж 2014 року перебувало 21 підприємства, з них:  будівництво – 3; складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту - 2; наземний і трубопровідний транспорт – 1; авіаційний транспорт - 1; металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, машин та устаткування 2; сільське господарство, лісове господарство – 2; оптова та роздрібна торгівля - 1; охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 1; освіта – 2; водопостачання; каналізація, поводження з відходами - 4; виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування – 1, наукові дослідження і розробки – 1 (із загальної кількості зазначених підприємств 11 перейшло у систему ЗКТС);

- у системі ЗКТС перебувало 19 підприємство, з них: будівництво – 3; складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту - 1; наземний і трубопровідний транспорт – 1; добувна промисловість і розроблення кар’єрів - 1; металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин та устаткування - 1; сільське господарство – 1; оптова
та роздрібна торгівля - 2; охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 1; освіта – 2; водопостачання; каналізація, поводження з відходами - 4;
операції з нерухомим майном – 1, виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування – 1.

Із загальної кількості зазначених підприємств знято з обліку у зв’язку:
із вирішенням – 13; припиненням трудових відносин - 1; переросли в КТС - 2. Залишок на кінець звітного періоду – 3 підприємства.

Крім того, погашено 12 763,2 млн. грн. (80,8 %) заборгованості із виплати заробітної плати з 15 789,4 млн. грн., яка стала основною причиною дестабілізації стану соціально-трудових відносин.

Одночасно слід зазначити, що протягом 2014 року Відділення сприяло вирішенню 3-х колективних трудових спорів: у галузі будівництва -
КП „Хмельницькбудзамовник” (м. Хмельницький), у сфері культури - міське комунальне підприємство кінотеатр ім.  Т.Г. Шевченка
(м. Хмельницький) та у сфері освіти - Шепетівська дитяча музична школа (м. Шепетівка).

Зазначені тенденції, ймовірно, зберігатимуть свій вплив і на стан соціально-трудових відносин у 2015 році, що враховано у плані роботи Відділення на наступний період.

 

 

Категорія: Звіт про результати роботи за 2014 рік (1 розділ) | Переглядів: 364 | Додав: Ветрик | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2019
Календар
«  Січень 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031


Статистика

Безкоштовний хостинг uCoz