Понеділок, 17.06.2019, 20:36

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Хмельницькій області· RSS
Меню сайту
Форма входу
Категорії розділу
Звіт про результати роботи за 2014 рік (2 розділ) [1]
Звіт про результати роботи за 2014 рік (3-4 розділи) [1]
Звіт про результати роботи за 2014 рік (5-9 розділи) [1]
Звіт про результати роботи за 2014 рік (1 розділ) [1]
Пошук
 
Головна » 2015 » Січень » 28 » Звіт про результати роботи за 2014 рік
17:36
Звіт про результати роботи за 2014 рік
 1. Стан дотримання  Закону України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”

Порушень Закону України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” з боку учасників соціально-трудових відносин у ході реєстрації, вирішення колективних трудових спорів та під час проведення примирних процедур не зафіксовано.

 1. Організаційно-методична робота з арбітрами, посередниками НСПП

Для надання правової допомоги сторонам соціально-трудових відносин, поширення правових знань з питань соціально-трудових відносин та практики вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), підвищення правосвідомості роботодавців та найманих працівників, запобігання порушенням законодавства в процесі вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), підвищення поінформованості громадськості про діяльність Національної служби посередництва і примирення в районах області створено

та діє на громадських засадах 25 інформаційно-консультаційних центрів НСПП у 20-ти районах та 5-ти містах обласного значення (далі - ІКЦ).

Упродовж 2014 року, відповідно до плану проведення навчання та перепідготовки трудових арбітрів, пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації у Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України
1 кандидат – 1 трудовий арбітр та ще 2 кандидати ( 2 незалежних посередника) пройшли навчання на базі цього навчального закладу (всього 3 кандидати).  

Загалом, станом на 01.01.2015 року у Відділенні працюють на громадських засадах 13 трудових арбітрів та 8 незалежних посередників, які мають достатній досвід роботи, знання та практичні навички у сфері вирішення соціально-трудових конфліктів та в змозі забезпечити виконання завдань
та функцій, які стоять перед працівниками позаштатних інституцій НСПП.

Обмін досвідом роботи та обговорення проблемних питань з подальшим виробленням спільних заходів здійснюється під час проведення планових нарад, навчальних семінарів за участю трудових арбітрів, незалежних посередників та завідувачів інформаційно-консультаційних центрів НСПП (упродовж 2014 року проведено 3 таких заходи), а також в ході робочих зустрічей, які планово проводяться на базі Відділення із представниками органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що сприяло покращенню роботи цих позаштатних інституцій із надання методичної та практичної допомоги органам місцевої виконавчої влади та органам місцевого самоврядування по запобіганню виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) у містах та районах області, покращило оперативність розгляду звернень громадян з питань порушень їх трудових прав та соціальних гарантій.

З метою наближення консультативних послуг НСПП до учасників соціально-трудових відносин, надання практичної допомоги найманим працівникам та роботодавцям у вирішенні спірних питань, пов’язаних з регулюванням соціально-трудових та соціально-економічних відносин на місцях, завідувачам ІКЦ (більшість із них є працівниками районних/міських управлінь праці та соціального захисту населення, районних державних адміністрацій, районних/ міських рад) надсилалися інструктивно-методичні матеріали з питань вирішення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин, довідкові матеріали щодо порядку вступу найманих працівників у колективний трудовий спір (конфлікт), а також надавалися практичні рекомендації під час відряджень фахівців Відділення у райони та міста області.

Для забезпечення своєчасного інформаційного забезпечення діяльності Відділення про стан соціально-трудових відносин на місцях упродовж останніх років запроваджена практика надсилання завідувачам ІКЦ інструктивних листів стосовно термінового інформування Відділення про загострення соціально-трудових відносин на окремих підприємствах, установах чи організаціях відповідної адміністративно-територіальної одиниці. З метою оперативного опрацювання такої інформації широко використовуються можливості електронної пошти та Інтернету.

У рамках налагодженої взаємодії з Хмельницькою ОДА активно застосовується практика щомісячного інформування Відділення керівниками органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про стан соціально-трудових відносин та можливі фактори його ускладнення у конкретному районі чи місті області, для чого на початку року їм спрямовуються відповідні листи. 

Упродовж 2014 року Відділення продовжувало залучати трудових арбітрів, незалежних посередників, завідуючих ІКЦ до проведення спільних заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), для чого забезпечувалась їх участь у засіданнях районних/міських тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Інформація, отримана від представників позаштатних інституцій НСПП, використовувалася Відділенням при підготовці звітних матеріалів, термінової та щомісячної інформації про акції соціального протесту, узагальнених інформацій про стан
та загострення соціально-трудових відносин на підприємствах, установах та організаціях області, як інформаційний матеріал при прогнозуванні розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) тощо.

 1. Підвищення рівня правової культури сторін соціально-трудових відносин

З метою підвищення рівня правової культури учасників соціально-трудових відносин, формування позитивного іміджу НСПП, популяризації практики діяльності Відділення, на базі Хмельницької Торгово-промислової палати у 2014 році фахівцями Відділення проводились навчальні семінари, круглі столи (тематичні зустрічі інформаційно-ознайомлювального характеру) на теми: „Практика втілення в життя Закону України „Про Соціальний діалог в Україні”, „Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців”, „Досвід вирішення трудових конфліктів між сторонами соціально-трудових відносин у Швеції” та „Стратегія Президента України 2020 – як соціально-економічний розвиток та реформування економіки держави” з  новопризначеними державними службовцями; начальниками та заступниками структурних підрозділів облдержадміністрації, начальниками, заступниками та спеціалістами районних/міських управлінь праці та соціального захисту населення; юристами райдержадміністрацій; працівниками юридичних служб підприємств,установ та організацій обласного підпорядкування тощо.

Усього за 2014 рік проведено 3 навчально-практичних семінари та круглих столи.

Також, фахівцями Відділення у 2014 році щомісячно проводилися узгоджувальні зустрічі із головами обласних профспілкових організацій, які відносяться до Федерації профспілок Хмельницької області (ФПХО) з питань забезпечення соціального діалогу на Хмельниччині, відбувалося здійснення моніторингу стану соціально-трудових відносин на підприємствах області, вироблення спільних заходів із врегулювання дестабілізаційних чинників, які ускладнюють стан соціально-трудових відносин та можуть призвести до виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

Зокрема, спільно із правовими інспекторами ФПХО під час надання ними практичної допомоги, профспілковим організаціям підприємств з питань індивідуального формування проектів колективних договорів, своєчасного внесення змін і доповнень до них відповідно до чинного законодавства України,  фахівцями Відділення (у разі необхідності) надано правові консультації найманим працівникам щодо застосування норм Закону України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” по процедурі вступу у колективний трудовий спір. Для проведення роз’яснювально-правової та консультаційної роботи з учасниками соціально-трудових відносин активно використовувався потенціал представників позаштатних інституцій Відділення (трудових арбітрів, незалежних посередників та завідуючих ІКЦ). 

 1. Інформування громадськості про діяльність Відділення

Інформування громадськості про діяльність Відділення здійснювалося шляхом висвітлення його роботи у друкованих засобах масової інформації, по радіо, телебаченню та на сайтах НСПП і Відділення.

Для забезпечення підтримання відповідних соціальних стандартів, підвищення рівня правової культури сторін соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) в області, Відділенням у взаємодії з органами місцевої державної влади та самоврядування, об’єднаннями роботодавців та профспілок проведено роботу щодо організації передплати Бюлетеня НСПП на 2014 рік. За даними Хмельницької дирекції УДППЗ „Укрпошта” у 2014 році по Хмельницькій області передплачено 277 комплектів Бюлетеня НСПП (за січень-лютий 2014 р. – 69 примірники).

Аналогічна робота щодо організації передплати Бюлетеня НСПП на 2015 рік проводилась впродовж II півріччя минулого року. Як результат, станом на 01.01.2015 року по області передплачено 117 комплектів Бюлетеня (за січень-лютий 2015 р. – 30 примірників).

У звітному році надруковано у Бюлетені НСПП 1 статтю заступника начальника-завідувача сектора правового забезпечення Відділення О. Фореся на тему: „Практика роботи відділення НСПП в Хмельницькій області при здійсненні моніторингу з виявлення конфліктних підприємств у Хмельницькій області” (№ 7 - 8, 2014 ). 

На сайті НСПП у рубриках „Страйки, акції соціального протесту”, „Новини”, „Аналітика”, „Міжнародний досвід”, „Практика вирішення КТС”, „Актуальні питання” та „Репрезентативність сторін соціального діалогу” розміщено 36 інформаційних повідомлення Відділення.

З метою популяризації завдань і функцій Національної служби посередництва і примирення, висвітлення позитивного досвіду роботи з питань вирішення колективних трудових спорів, упродовж звітного року у друкованих ЗМІ опубліковано 8 статей, здійснено 9 виступів фахівців Відділення по місцевому радіо та телебаченню.

Важливим засобом підтримки зв’язків з громадськістю є професійне вміння працівників Відділення виступати на засіданнях комісій, конференціях, нарадах, колегіях, засіданнях „круглих столів”, у трудових колективах, надавати
усні інтерв’ю.

Так, упродовж 2014 року здійснено 20 виступів працівників Відділення у таких заходах (див. Додаток 7).

В рамках поглиблення взаємодії та співпраці Відділення з місцевими органами виконавчої влади та з метою інформаційного забезпечення широкого кола громадськості і підвищення рівня правової обізнаності сторін соціально-трудових відносин щодо ефективності та доцільності правових шляхів вирішення соціально-трудових розбіжностей і колективних трудових спорів, на WEB-сайті обласної державної адміністрації регулярно розміщуються матеріали щодо діяльності Служби та відділення  НСПП в Хмельницькій області.  

На виконання пункту 7.1 Положення про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби посередництва і примирення (затв. Наказом НСПП від 09.06.2009 р. № 32) Відділенням створено власну WEB-сторінку (www.nsppkm.ucoz.ru), яка регулярно наповнюється матеріалами Відділення. Загалом, на сайті відділення НСПП в Хмельницькій області та сторін соціального діалогу у 2014 році розміщено 57 статей з питань діяльності Відділення.

Враховуючи негативний вплив кризових явищ в економці держави на стан соціально-трудових відносин та загострення суспільно-політичної ситуації у країні упродовж 2014 року, з метою оперативного реагування на випадки виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), страйків, колективних припинень роботи, проведення акцій соціального протесту які відносяться до компетенції НСПП, а також надання консультацій учасникам соціально-трудових відносин з питань трудового законодавства, Відділенням  започатковано «гарячу» телефонну лінію для мешканців області.

9. Результати роботи щодо проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців

Відділенням упродовж 2014 року проведено 2 засідання Комісії з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців, на розгляд якої для проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців надійшли документи від 2 профспілок на територіальному рівні. За результатами проведеної оцінки відповідності критеріям репрезентативності, на підставі висновків Комісії та згідно рішення начальника Відділення, визнано репрезентативними та видано Свідоцтво про визнання репрезентативності 2 обласним організаціям профспілки. 

Зокрема, 12.02.2014 р. для проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності від Хмельницької обласної профспілкової організації Всеукраїнської професійної спілки працівників органів державної статистики та 18.02.2014 року від Об’єднаної профспілкової організації публічного акціонерного товариства „Хмельницькгаз” прийнято пакет відповідних документів.

20.02.2014 року проведено 1 засідання Комісії відділення НСПП,
за результатами якого, рішенням в.о. начальника Відділення від 21.02.2014 року за № 027/14-22-П, визнано репрезентативною Об’єднану профспілкову організацію публічного акціонерного товариства „Хмельницькгаз”.

За підсумками цієї роботи 25.02.2014 року, в урочистій дружній атмосфері, голові Об’єднаної профспілкової організації публічного акціонерного товариства „Хмельницькгаз” вручено Свідоцтво за № 027-14/22-Т про визнання такої репрезентативною. Інформацію розміщено на сайті Відділення та в газету ФПХО „Позиція”  подано статтю „Об’єднану профспілкову організацію публічного акціонерного товариства „Хмельницькгаз” визнано репрезентативною”.

05.03.2014 року  проведено 1 засідання Комісії Відділення, за результатами якого рішенням в.о. начальника Відділення від 06.03.2014 року за № 028/14-22-П, визнано репрезентативною Хмельницьку обласну профспілкову організацію Всеукраїнської професійної спілки працівників органів державної статистики.

За підсумками цієї роботи 06.03.2014 року, в урочистій дружній атмосфері, голові Хмельницької обласної профспілкової організації Всеукраїнської професійної спілки працівників органів державної статистики вручено Свідоцтво за № 028-14/22-Т про визнання такої репрезентативною. Інформацію розміщено на сайтах НСПП та Відділення, в газету ФПХО „Позиція” подано статтю „Хмельницьку обласну профспілкову організацію Всеукраїнської професійної спілки працівників органів державної статистики визнано репрезентативною”.

З метою інформування громадськості, профспілок та організацій роботодавців з питань забезпечення здійснення соціального діалогу та реалізації положень Закону України „Про соціальний діалог в Україні” щодо здійснення оцінки відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців у січні-грудні поточного року фахівцями Відділення розміщено 2 публікації у ЗМІ.

 

9. Висновки та пропозиції

 

Упродовж 2014 року основними напрямками роботи Відділення залишалися: вивчення стану і динаміки соціально-трудових відносин у різних галузях на основі даних моніторингу, розробка та підготовка прогнозів щодо розвитку та можливих змін цього стану у майбутніх періодах; реалізація заходів, спрямованих на усунення чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин в ході здійснення заходів із запобігання виникненню КТС(к); оперативне реагування на акції соціального протесту, інші ускладнення соціально-трудових відносин у трудових колективах, які вирізняються підвищеним рівнем протестного потенціалу та проведення рекомендаційно-роз’яснювальної роботи з їх працівниками; формування об’єктивної громадської думки та позитивного іміджу НСПП; підвищення рівня правової культури учасників соціально-трудових відносин; сприяння у забезпеченні соціального діалогу та проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців Хмельницької області.

У 2014 році стан та динаміка соціально-трудових відносин на Хмельниччині формувались під впливом визначеного владою курсу
на проведення економічних реформ, активної соціальної політики та подальшої розбудови держави в умовах економічної та загальнополітичної кризи.
В цілому стан СТВ на підприємствах, організаціях та в установах області упродовж 2014 року залишався досить стабільним, хоча, на окремих підприємствах періодично виникали його загострення, в основному, через існуючу заборгованість із виплати заробітної плати, а вжиті Відділенням заходи до сприяння його покращання (у ряді випадків – до стабілізації) мали виважений характер та відрізнялись адекватністю прийнятих рішень.

Дестабілізуючий вплив на стан соціально-трудових відносин в області у 2014 році визначали наступні чинники:

 • заборгованість із заробітної плати, порушення графіків погашення заборгованості із заробітної плати, термінів виплати поточної заробітної плати;

 • незадовільний фінансово-економічний стан окремих підприємства та галузей області;

 • економічна необґрунтованість тарифної політики в частині встановлення та формування тарифів на комунальні послуги;

 • неповне відшкодування різниці вартості тарифів на послуги житлово-комунальних підприємств для виведення їх з категорії збиткових;

 • низький рівень заробітної плати в окремих галузях економіки при постійних інфляційних процесах;

 • наявність тіньового сектору економіки та неформальної зайнятості;

 • неможливість керівників підприємств повною мірою задовольнити висунуті вимоги найманих працівників, через брак обігових коштів, відсутність фінансової підтримки з боку власника;

 • порушення чинного законодавства про оплату та охорону праці (суттєвим недоліком є значний відрив законодавчо прийнятих трудових прав, гарантій, вимог від рівня їх фактичної реалізації);

 • застосування вимушеної неповної зайнятості найманих працівників (надання неоплачуваних відпусток, переведення їх на скорочений робочий день (тиждень) у зв’язку з важким фінансово-економічним станом підприємств;

 • невиконання роботодавцями умов колективного договору, відсутністю відповідальності за це;

 • нереагування чи малоефективне реагування власників на ускладнення стану соціально-трудових відносин;

 • невжиття дієвих заходів щодо фінансового оздоровлення підприємства, які знаходяться у процедурі банкрутства;

 • побоювання найманих працівників втратити робоче місце за умов зростаючого безробіття тощо.

Виходячи з наведеного, Відділення вважає за доцільне:

на рівні держави:  

 • посилити контроль за дотриманням роботодавцями трудових прав працівників (недопущення необґрунтованих масових звільнень найманих працівників, надання примусових безоплатних відпусток, зменшення робочого дня (тижня), неухильне виконання роботодавцями або уповноваженими ними особами умов колективних договорів, своєчасної виплати заробітної плати тощо);

 • вирішити проблему соціальної захищеності вивільнюваних в ході оптимізації мережі установ та закладів висококваліфікованих працівників бюджетної галузі.

на місцевому рівні:

- органам місцевої державної влади та місцевого самоврядування при формуванні місцевих бюджетів враховувати особливості соціально-економічного розвитку окремих територій та стану соціально-трудових відносин;

 • органам місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування забезпечити проведення аудиту закладів охорони здоров’я та освіти області, що дасть можливість вирівняти місцеві бюджети та раціонально використати вивільнені резерви для поліпшення рівня освіти та медичного забезпечення населення відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

 • активізувати взаємодію сторін соціального діалогу та учасників соціально-трудових відносин з метою врегулювання випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та своєчасного їх вирішення;

 • Відділенню забезпечити постійний моніторинг за підприємствами області, які відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності з метою оперативного реагування на ускладнення  стану соціально-трудових відносин у трудових колективах, запобігання виникненню КТС(к), страйків, інших акцій соціального протесту та своєчасного їх врегулювання на основі активної взаємодії із представниками силових структур;

 • Відділенню у взаємодії із представниками позаштатних інституцій НСПП та ЗМІ, посилити консультативно-роз’яснювальну роботу серед сторін соціально-трудових відносин з метою підвищення рівня їх обізнаності з правовими формами і методами захисту своїх трудових прав при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів). 

Категорія: Звіт про результати роботи за 2014 рік (5-9 розділи) | Переглядів: 305 | Додав: Ветрик | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2019
Календар
«  Січень 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031


Статистика

Безкоштовний хостинг uCoz