Понеділок, 17.06.2019, 21:37

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Хмельницькій області· RSS
Меню сайту
Форма входу
Категорії розділу
Мої статті [289]
Пошук
 Розділи новин
Головна » Статті » Мої статті

До 17-ої річниці заснування НСПП підготовлено інформаційний довідник

 

 

 

 

 

Начальник відділення НСПП в Хмельницькій області з вересня 2002 року Бабич Тетяна Леонідівна – Заслужений юрист України

 

 

 

 

 

 

Виповнюється 17 років, як в Україні розпочала функціонувати Національна служба посередництва і примирення (далі - НСПП) – державний орган, створений Указом Президента України на виконання ст. 15 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», з метою запобігання виникненню та сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) під час примирних процедур.

Потреба в такій інституції стала очевидною саме в 90-роках, коли під впливом економічних негараздів (призупинення виробництва, невиплати заробітної плати) відбувалися масштабні страйки, походи, інші акції протесту. Під час створення НСПП були враховані рекомендації Міжнародної організації праці та досвід розвинених країн, де аналогічні служби існують понад століття і формувалися разом із становленням економіки.

Відтоді в конструкції соціально-трудових відносин ринкового зразка НСПП відіграє між роботодавцем і найманими працівниками роль посередника, який у разі виникнення конфліктної ситуації пропонує сторонам правовий, досудовий шлях врегулювання розбіжностей за столом переговорів.

НСПП діє в межах повноважень, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

Голова Національної служби посередництва і примирення звітує перед Президентом України. НСПП та не є органом виконавчої влади.

Головними завданнями Служби визначені:

- запобігання виникненню та сприяння своєчасному вирішенню колективних трудових спорів;

- здійснення посередництва і примирення під час вирішення таких спорів;

- прогнозування виникнення колективних трудових спорів.

 

       «…Про нас пишуть, про нас говорять, до нас дослухаються…»

Позаштатні інституції НСПП

 

Істотний внесок у поліпшення соціально-трудових відносин у колективах області та забезпечення оперативного інформування про спірні чи конфліктні ситуації роблять представники позаштатних інституцій НСПП - завідувачі 25-ти інформаційно-консультаційних центрів НСПП, які діють у 20-ти районних центрах та 6-ти містах обласного значення Хмельниччини, 11 трудових арбітрів та 4 незалежних посередника.

 

Завідувачі ІКЦ НСПП:

Карун Олег Васильович

Мазур Любов Петрівна

Атаманчуку Світлана Володимирівна

 Коваль Ганна Анатоліївна.

Ткачука Віталія Олексійовича

Беньковська Людмила Володимирівна

Олійник Надія Миколаївна

Непийвода Віталій Васильович

Кордон Володимир Петрович

Поліщук Любов Андріївна 

Крутенчук Ігор Іванович

Горупа Світлана Олександрівна

Зембіцька Олена Петрівна

Левчук Наталія Олександрівна

Гродзенко Катерина Володимирівна

Валькова Наталія Геннадіївна

Ковальчук Святослав Тадеушович

Ільчишен Максим Вікторович

Бернікова Олена Борисівна

Хмелевський Олександр Вікторович

Янзюк Валентина Миколаївна

Усенко Віталій Миколайович

Дячук Іван Анатолійович

Разумей Віктор Олександрович

Даньковський Олександр Анатолійович

 

Трудові арбітри:

 

Голуб Микола Петрович

Дацьков Валерій Васильович

Ковальчук Тамара Афанасіївна

Бабич Тетяна Леонідівна

Лук’янченко Алла Веніамінівна

Олійник В’ячеслав Миколайович

Смірнова Світлана Михайлівна

Шафінський Микола Андрійович

Присяжнюк Михайло Петрович

Скаженюк Олексій Сергійович

Дмитрієнко Олена Миколаївна

 

Незалежні посередники:

 

Любовецький Василь Станіславович

Костенко Костянтин Володимирович

Лукіна Тетяна Володимирівна

Хоменко Марія Василівна

 

ХРОНІКА У ЦИФРАХ І ФАКТАХ

 

Відділення НСПП у Хмельницькій області діє з січня 2001 року.

За цей період за його сприяння вирішено або попереджено виникнення більше 280 конфліктних ситуацій Поряд з цим, за 17 років роботи Служби на теренах Хмельниччини було вирішено 67 колективних трудових спорів (у середньому по 4 спори на рік). Найбільша їх кількість зареєстрована у 1999, 2000 та 2005 роках (9-16 спорів на рік). Участь у зазначених колективних трудових спорах прийняли майже 20,4 тис. найманих працівників із 119 вимогами щодо виплати заборгованості із заробітної плати, виконання умов колективного договору, порушень вимог законодавства про працю тощо.

Одним з найбільш соціально болючих питань, що були і є причиною виникнення розбіжностей між найманими працівниками і роботодавцями в області, є заборгованість із заробітної плати. У взаємодії з органами місцевої державної влади та самоврядування, профспілками, організаціями роботодавців та громадськістю, по колективних трудових спорах, вирішенню яких сприяло відділення, та внаслідок здійснення заходів із запобігання їх виникненню, за період 1998- за 7 міс. 2015 рр. погашено заборгованості із виплати заробітної плати на загальну суму 70,7 млн. грн., що стала причиною виникнення розбіжностей та виникнення колективних трудових спорів (78,1 млн. грн.).

Унікальний правовий статус НСПП  дає змогу  на паритетних засадах плідно взаємодіяти із  місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями роботодавців та профспілок. З цією метою відділенням НСПП укладено 11 Угод про співпрацю та взаємодію, зокрема, з Федерацією профспілок Хмельницької області, галузевими профспілковими організаціями працівників культури, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства, будівництва, агропромислового комплексу, Об’єднанням роботодавців Хмельницької області, УМВСУ та СБУ в Хмельницькій області. Готовність до подальшої співпраці у сфері стабілізації соціально-трудових відносин висловили ряд інших зацікавлених структур, з якими упродовж поточного року заплановано укласти подібні угоди.

З 2011 року відповідно до положень Закону України „Про соціальний діалог в Україні” відбулось 28 засідань Комісії відділення з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців. За наслідками цієї роботи визнано репрезентативними 26 організацій профспілок та 2 організації роботодавців, уповноваженим представникам яких видані свідоцтва про відповідність критеріям репрезентативності на територіальному рівні зазначених сторін соціального діалогу.

Сьогодні можна вже констатувати, що процес становлення НСПП як державного органу минув, настав час її розвитку.

З урахуванням завдань та функцій сформована структура відділення НСПП в Хмельницькій області – за штатним розписом у Відділенні працює 5 співробітників.

Сьогодні Відділення має в своєму складі 2 сектори: сектор правового забезпечення і сектор аналітично-інформаційної роботи та прогнозування.

 

 

 

Заступник начальника – завідувач сектору аналітично-інформаційної роботи та прогнозування з травня 2015 року Шинкаренко Галина Володимирівна.

 

 

 

 

Сектор аналітично-інформаційної роботи та прогнозування

 

Виконує наступні завдання:

- забезпечує аналітично-інформаційної діяльності Відділення стосовно стану соціально-трудових відносин, колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К), причин їх виникнення та можливих наслідків відповідно до Інструкції про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності НСПП;

- створює бази даних і механізму оперативного обміну інформацією та матеріалами для створення умов сприяння взаємодії сторін у процесі врегулювання КТС(К) та їх вирішення відповідно до вимог чинного законодавства;

- збирає та опрацьовує статистичну інформацію стосовно соціально-трудових відносин, КТС(К), результатів діяльності Відділення щодо запобігання або вирішення КТС(К), статистичних даних про страйки як крайні засоби вирішення КТС(К), статистичних даних про порушення чинного законодавства у цій сфері і підготовка узагальнюючої інформації з цих питань.

- прогнозування стану соціально-трудових відносин, КТС(К)  з метою їх попередження чи сприяння своєчасному їх вирішенню.

 

Головний спеціаліст сектору аналітично-інформаційної роботи та прогнозування

Ролдугіна Ірина Валентинівна

 

Завідувач сектору правового забезпечення

Паюк Сніжана Вікторівна

 

 

Сектор правового забезпечення

 

Виконує наступні функції:

 

- бере участь в реалізації державної правової політики у сфері вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

- забезпечує правильне застосування законодавства у Відділенні;

- інформує начальника Відділення НСПП про необхідність вжиття заходів щодо скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства;

- бере участь в узагальненні практики законодавства з питань, віднесених до компетенції НСПП, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд начальника Відділення для подальшого внесення їх в установленому порядку голові НСПП;

- бере участь в розробленні проектів положень, інструкцій та інших нормативних актів щодо діяльності НСПП та здійснення примирних процедур;

- перевіряє відповідність чинному законодавству проектів наказів та інших нормативно-правових актів, що подаються на підпис начальнику Відділення, візує їх за наявності віз керівників відповідних структурних підрозділів Відділення;

- розглядає проекти нормативно-правових актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Відділення, готує проекти письмових висновків чи зауважень до них;

- здійснює перевірку, в разі необхідності, повноважень представників сторін колективного трудового спору (конфлікту);

- консультує сторони колективного трудового спору (конфлікту) з питань застосування  нормативно-правових актів для вирішення колективного трудового спору (конфлікту);

- організовує і проводить семінари, інші заняття з правових питань із працівниками Відділення, арбітрами, посередниками та інформаційно-консультаційних центрів НСПП.

 

 

Головний спеціаліст сектору правового забезпечення

Вітровий Олександр В’ячеславович

 

Категорія: Мої статті | Додав: Ветрик (13.11.2015)
Переглядів: 227 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2019
Календар


Статистика

Безкоштовний хостинг uCoz