Вівторок, 22.09.2020, 10:23

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Хмельницькій області· RSS
Меню сайту
Форма входу
Категорії розділу
Мої статті [289]
Пошук
 Розділи новин
Головна » Статті » Мої статті

НА ЗАХИСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ТРУДОВИХ ПРАВ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 НА ЗАХИСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ

ТА ТРУДОВИХ ПРАВ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ

                                                                                                                                                                              

 Т. Бабич - начальник відділення НСПП в Хмельницькій області

      В умовах гострої соціально - політичної і соціально - економічної кризи, збройного протистояння при проведенні АТО на теренах України, попередження негативних тенденцій у сфері трудових відносин та недопущення втягування робітничого руху у політичні конфлікти набуває особливого значення. Саме тому, НСПП, відповідно до компетенції, на постійній основі сприяє зниженню рівня соціальної напруги при проведенні працівниками страйків (колективних припинень роботи) та акцій соціального протесту.

     На сьогодні ні в кого не виникає сумнівів про доцільність існування НСПП, оскільки саме цей державний орган реалізує політику у сфері посередництва і примирення під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), а, відтак, - у врегулюванні кожного колективного трудового спору (незалежно від того, виник він на виробничому, територіальному, галузевому, або на національному рівнях), де завжди присутня держава в особі НСПП , яка  закликає сприяти поліпшенню соціально-трудових відносин, запобігати виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), прогнозувати та сприяти своєчасному їх вирішенню, здійснювати посередництво, задля вирішення таких спорів (конфліктів).

Таким чином, у різні роки існування НСПП  фахівцям Служби з її відділеннями на місцях вдавалося відновлювати законність і нормалізовувати соціально-трудові відносини у різних сферах економіки.

Зокрема, відділення НСПП в Хмельницькій області на протязі багатьох років під час врегулювання конфліктних ситуацій дотримувалося нейтральної, незалежної позиції та забезпечувало сприяння вирішенню конфліктних ситуацій з соціально-трудових відносин на всіх їх етапах. Крім того,  у разі необхідності залучались до участі в примирних процедурах трудові арбітри, незалежні посередники, експерти, представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілок. У разі виникнення колективного трудового спору він, а також вимоги, висунуті найманими працівниками, за поданням Відділення реєструвалися на державному рівні. Ця функція законодавством України покладена лише на НСПП, що забезпечує сприяння у вирішенні колективного трудового спору з боку НСПП, а також центральних або місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

На початок створення НСПП на території Хмельницької області, забезпечення виконання цих завдань покладалось на Західне регіональне відділення НСПП з центральним представництвом у місті Львові. Проте, практика вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) на виробничому та територіальному рівнях засвідчила потребу удосконалення діяльності НСПП, а тому Указом Президента України від 30 грудня 2000 року в Автономній  Республіці  Крим та областях були утворені відділення Національної служби посередництва і примирення.

З січня 2001 року у Хмельницькій області свої повноваження здійснює структурний підрозділ Національної служби посередництва і примирення – відділення НСПП, діяльність якого спрямована на запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) шляхом вдосконалення системи превентивних заходів з метою недопущення розвитку конфліктних ситуацій.

В листопаді поточного року виповнюється 17 років Національній службі посередництва і примирення, а тому у результаті діяльності Відділення із запобігання виникненню колективних трудових спорів, станом на 01.08.2015р.  вдалося попередити переростання у колективний трудовий спір близько ­­280 конфліктних ситуацій.  Поряд з цим, за останні роки роботи Служби на теренах Хмельниччини, було вирішено 66 колективних трудових спорів (у середньому по 4 спори на рік). Найбільша їх кількість зареєстрована у 1999, 2000 та 2005 роках (9-16 спорів на рік). Участь у зазначених колективних трудових спорах прийняли майже 20,4 тис. найманих працівників із 118 вимогами щодо виплати заборгованості із заробітної плати, виконання умов колективного договору, порушень вимог законодавства про працю тощо.

Враховуючи, що економіка області має, переважно, сільськогосподарську спрямованість, більшість колективних трудових спорів (конфліктів) виникала на підприємствах харчової та переробної промисловості. Поряд з цим, досить проблемними завжди залишаються такі галузі економіки, як житлово-комунальне господарство, транспорт та будівництво, де упродовж зазначеного часу реєструвалось виникнення від 4 до 7 колективних трудових спорів (конфліктів), вирішенню яких сприяло Відділення.

Аналізуючи позитивні вектори діяльності НСПП, не можна оминути гострих проблем, які постають перед  працівниками Служби.

Наприклад, одним з  найбільш соціально болючих питань, що були і є причиною виникнення розбіжностей між найманими працівниками і роботодавцями в Хмельницькій  області, є заборгованість із заробітної плати.  Станом на 28.07.2015р. така заборгованість  перед найманими працівниками існує у сумі 8,4 млн. грн., а тому усунення порушень вимог чинного законодавства стоїть на постійному контролі у відділенні НСПП в Хмельницькій області.

  У взаємодії з органами місцевої державної влади та самоврядування, профспілками, організаціями роботодавців та громадськістю, по колективних трудових спорах, вирішенню яких сприяло Відділення, та внаслідок здійснення заходів із запобігання їх виникненню, за  період 1998- за 7 міс. 2015 рр. погашено заборгованості із виплати заробітної плати на загальну суму 70,7 млн. грн., що стала причиною виникнення розбіжностей та виникнення колективних трудових спорів (78,1 млн. грн.).   

  Слід зазначити, що значною мірою позитивний результат цієї роботи був забезпечений завдяки спільним зусиллям соціальних партнерів та відділення НСПП, оскільки  всі ми працюємо задля однієї спільної мети – досягнення соціальної стабільності та забезпечення сталого розвитку соціально-економічних та трудових відносин в області та й в Україні в цілому.

  Унікальний правовий статус НСПП  дає змогу  на паритетних началах плідно взаємодіяти із  місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями роботодавців та профспілок. З цією метою відділенням НСПП укладено 11 Угод про співпрацю та взаємодію, зокрема, з Федерацією профспілок Хмельницької області, галузевими профспілковими організаціями працівників культури, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства, будівництва, агропромислового комплексу, Об’єднанням роботодавців Хмельницької області, УМВСУ та СБУ в Хмельницькій області.

 Готовність до подальшої співпраці у сфері стабілізації соціально-трудових відносин висловили ряд інших зацікавлених структур, з якими упродовж поточного року заплановано укласти подібні угоди.

Згідно із Законом України «Про соціальний діалог в Україні», відділенням НСПП в Хмельницькій області проводиться робота по здійсненню оцінки відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та делегування представників до органів соціального діалогу на територіальному рівні.

 Зокрема, після вступу у дію Закону України „Про соціальний діалог в Україні” з 2011 року відбулось 28 засідань Комісії відділення з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців. За наслідками цієї роботи визнано репрезентативними 26 організацій профспілок та 2 організації роботодавців, уповноваженим представникам яких видані свідоцтва про відповідність критеріям репрезентативності на територіальному рівні зазначених сторін соціального діалогу.

Впроваджуючи норми Закону України «Про соціальний діалог в Україні», з метою об’єднання зусиль сторін, спрямованих на поліпшення стану соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, відділення НСПП спрямовує свою діяльність на підвищення рівня правової обізнаності сторін соціального діалогу на територіальному рівні.

З метою забезпечення поінформованості громадськості та зацікавлених сторін соціально-трудових відносин про основні напрямки та результати своєї роботи, підвищення рівня правової культури сторін соціального діалогу, відділення НСПП постійно напрацьовує актуальний матеріал  для систематичного випуску Інформаційного бюлетеня, має особисту сторінку на web-сайті облдержадміністрації та власний інформаційний ресурс. Для надання консультативної допомоги з питань законодавства про працю працює «гаряча» телефонна лінія .

Так,  тільки за останні три роки та І півріччя 2015 року працівниками відділення взято участь у 149 навчально-тематичних семінарах з цих питань та підготовлено до друку 36 публікацій у місцевих засобах масової інформації, 169 публікацій на сайтах Відділення та НСПП, а також  сторін соціального діалогу.

Безпосередньо на місцях надзвичайно важливу допомогу у підготовці необхідної інформації в галузях економіки та окремих суб’єктів господарювання надають представники позаштатної інституції НСПП, що працюють на громадських засадах в районах та містах. Саме вони є тією необхідною ланкою, яка здійснює двосторонній зв'язок між роботодавцями та профспілковими організаціями, органами влади та відділенням НСПП.

Зокрема, істотний внесок у поліпшення соціально-трудових відносин у колективах області та забезпечення оперативного інформування про спірні чи конфліктні ситуації роблять представники позаштатних інституцій НСПП - завідувачі 25-ти інформаційно-консультаційних центрів НСПП, які діють у 20-ти районних центрах та 5-ти містах обласного значення Хмельниччини, 11 трудових арбітрів та 4 незалежних посередника.

     Сьогодні в Україні відбувається реформування державної Служби з метою оптимізації кадрового потенціалу та ефективного використання державних коштів. Разом з тим, усвідомлюючи всю важливість процесу оптимізації системи центральних органів влади,недопущення дублювання їх функцій та повноважень, а також необхідності жорстокої економії бюджетних коштів у цей скрутний для держави час, представники репрезентативних інституцій громадянського суспільства, науковці, незалежні міжнародні та українські експерти дійшли спільної думки стосовно не лише збереження структури НСПП, а й доцільності розбудови цієї інституції відповідно до стандартів Європейського Союзу та рекомендацій Міжнародної організації праці.

Категорія: Мої статті | Додав: Ветрик (11.08.2015)
Переглядів: 239 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2020
Календар


Статистика

Безкоштовний хостинг uCoz